Vipubild 2
Tema

Många bekanta element men
också mycket nytt i nya CAP

Vi inleder stödtemat med några definitioner – bara för säkerhets skull. Jordbruksmark – alla odlingsdugliga basskiften som är åker, naturbete eller äng. Kan få grundinkomststöd, omfördelningsstöd, bidrag för specialgrödor och stärkelsepotatis....

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera