Vipubild 2
Tema

Många bekanta element men
också mycket nytt i nya CAP

Vi inleder stödtemat med några definitioner – bara för säkerhets skull.

Jordbruksmark – alla odlingsdugliga basskiften som är åker, naturbete eller äng. Kan få grundinkomststöd, omfördelningsstöd, bidrag för specialgrödor och stärkelsepotatis. Inkomststöd för unga odlare om stödvillkoren uppfylls (betalas inte om stödsumman är under 500 euro).

Ersättningsberättigad - basskiftets egenskap och berättar till samma stöd som för jordbruksmark. Därtill kan ersättningsberättigad åker få samma stöd som för jordbruksmark.

Ny areal från och med 2023 (nyröjd eller annan iståndssatt åker) bör ha permanenta gräsväxter (plöjningsförbud). Berör inte åker som var odlingsbar 31.12.2022.

Aktiv jordbrukare – ett krav för att få stöd. Den stödsökande ska vara aktiv jordbrukare för att kunna få direkta stöda, miljö- och kompensationsersättning samt ersättning för ekologisk förbindelse. Kravet berör inte ersättning för uppfödning av lantraser, djurens välbefinnande, miljöavtal eller nationella stöd.