91Cb83899Ad410D2 Org
Samarbetet ska också säkra en kostnadseffektiv och högkvalitativ produktion av industriellt foder för mjölk- och nötköttsgårdar. FOTO: Atria
Jordbruk Marknad

Maitosuomi går med
i Atria-gruppens
nötfoderverksamhet

Atria och dess huvudägare köttandelslagen bildar tillsammans med Osuuskunta Maitosuomi bolaget Nautasuomi Oy. Bolaget ska utveckla och sälja nötfoder.

Ett nytt försäljningsbolag grundas av Osuuskunta Maitosuomi, Atria Suomi Oy Ab, osuuskunta Itikka, Lihakunta samt Andelslaget Österbottens Kött.

Bolaget som inriktar sig på försäljning av nötfoder får namnet Nautasuomi Oy. Samtidigt går Osuuskunta Maitosuomi in som delägare av köttandelslagens nötfoderfabriker i Koskenkorva och Varkaus.

Det nya foderbolaget inleder verksamheten 1 april. Bolaget ska huvudsakligen fokusera på försäljning av nötfoder och tillhandahålla tjänster för Atrias nöt- och kalvinförskaffning.

Som vd för det Nautasuomi Oy fungerar A-Foders och A-Producenters vd Reijo Flink.

– Både mjölk- och nötköttsproduktionen verkar på öppna marknader, och den internationella konkurrensen når även ner på gårdsnivå. Produktionsvolymerna av nötkött och mjölk bedöms minska under kommande år. Därför kommer betydelsen av ha en god kostnadskontroll att bli extremt viktig. Den nya ägarmodellen strävar till att skapa tillväxt och synergieffekter som återspeglas i prisbilden på gårdsnivå. En enhetlig ägar- och värdebas skapar goda förutsättningar för utveckling av samarbetet, konstaterar Flink.

Foderkostnader ska minskas

Samarbetet ska också säkra en kostnadseffektiv och högkvalitativ produktion av industriellt foder för mjölk- och nötköttsgårdar. Genom att satsa på produktiviteten ska gårdarnas foderkostnader minskas och lönsamheten förbättras.

– Osuuskunta Maitosuomi vill vara med i starkt inhemskt, producentägt foderföretag. En gemensam producentägarbas tillsammans med köttandelslagen skapar en stark grund för det nya bolaget. Nu har vi möjlighet att påverka foderkostnaderna och deras utveckling på lång sikt, säger Ilpo Lukkarinen, verkställande direktör för Osuuskunta Maitosuomi.

För Österbottens Kött känns samarbetet logiskt, konstaterar Jan Anderssen, styrelseordförande för Andelslaget Österbottens Kött.

– Vi ska komma ihåg att Maitosuomis medlemmar till största delen består av svenska producenter i Österbotten, säger Anderssen. Cirka 70 procent av nötköttkilona har sitt ursprung i en mjölkgård, så är det ett naturligt steg att ta. Vi hoppas på gott samarbete, bättre foder och bättre rådgivning. Också det inhemska ägandet är en viktig del för oss i svenska Österbotten.