Img 3454
Lyckat och kreativt. Enligt arrangörerna har den feedback de fått på evenemanget varit både omfattande och positiv samt innefattat en önskan om fortsättning.
Jordbruk Livet på landet

Lyckad debut för Farmrace i Övermark

Fler deltagare än förväntat – 152 stycken – slöt upp när det lantbruksrelaterade  Farmrace arrangerades i samband med Övermarkdagarna i medlet av juli.
– Vi uppskattar alla deltagare men speciellt nöjda är vi över att det kom så många oerfarna som aldrig prövat på ett hinderbanelopp tidigare, säger primus motor Johnny Granqvist som i samarbete med Övermark UF stått för planering och arrangemang.
Img 3567
Jan-Anders Lindfors till höger, ordförande för Övermarks lokalavdelning inom ÖSP, rosades av initiativtagaren till Farmrace Johnny Granqvist. – Jan-Anders tränar inte alls, men han sprang väldigt bra!

– Det är svettigt och varmt och det har varit mycket jobb med att sätta ihop hinderloppet.

Så säger odlaren och långdistanslöparen Johnny Granqvist några timmar innan startskottet för bygdens första Farmrace ska ljuda.

– Fast skriv inte att det har varit mycket jobb, tillägger han snabbt. Det kanske avskräcker andra som vill ordna något liknande.

Några timmar senare med facit i hand är Johnny mer än nöjd och tycker att det varit väl värt all den tid och möda som konstruktion och planering av hinderbanan krävt.

Img 3526
Många av deltagarna var mellan 18 och 40 år. Det fanns även en del barnfamiljer som deltog i tvåkilometersbanan och arrangörerna hoppas att fler barn och fler femtioplussare ska delta ifall evenemanget ordnas igen.

Deltagarantalet var långt över förväntan och den myckna feedback som arrangörerna fått har varit väldigt positiv samt inkluderat en önskan om årlig fortsättning.

– Jag kom på idén till Farmrace då jag för två år sedan var till Horonkylä på ett hinderlopp, berättar Johnny. Det var fem kilometer långt och hade speciella hinder, bland annat fanns det en traktorvagn som man skulle stiga upp på och hoppa ner från och jag kom på att jag ju har ganska många maskiner där hemma som man kan använda sig av.

Själv blev Johnny biten av tävlingsformen när han deltog i sitt första hinderbanelopp i Närpes för några år sedan. Det som skulle vara en engångsföreteelse gav i stället mersmak.

– Det är mångsidigheten och det att man inte vet vad som är på kommande som gör ett hinderbanelopp intressant, säger han. Vanliga landsvägslopp är rätt enkla att förutspå. Det finns också en väldigt stor flexibilitet med hur man kan arrangera ett hinderlopp.

Img 3499
Ett trivsamt motionsevenemang som även gav plats för lite tävling. Knappt 22 minuter tog det för de snabbaste och mest tävlingsinriktade att ta sig igenom banan, medan de som behövde mer tid avverkade den på ungefär 50 minuter.

Lättillgänglig bana för debutanter

Deltagarna i Farmrace fick välja mellan en tvåkilometers och en femkilometers bana.

För dem som inte ville springa ensam kunde man även anmäla sig som ett lag om 2-6 personer.

– Det är rätt vanligt att man får anmäla sig som lag till olika hinderlopp, säger Johnny. Vi har även som lockbete att när du deltar som ett lag behöver inte alla ta sig igenom de fem svåraste hindren. Det räcker om en i laget gör det och det betyder att vi har ganska låg tröskel och stor flexibilitet vilket gör att alla som vill – även de som aldrig sprungit ett hinderlopp – kan delta.

Img 3551
Många hinderlopp är långa och har svåra hinder. Farmrace valde att erbjuda kortare sträckor och lättare hinder för att kunna locka med folk som inte har så mycket erfarenhet och inte fullt så bra kondition.

Tack vare god talkoanda och frivilliga krafter kunde loppet genomföras och fyrtio funktionärer stod utplacerade vid de trettio hindren som bland annat bestod av höbalar, stockar, vedsamlingar, spannmålsvagnar, schaktblad, spridare och vattengravar.

– En del hinder går ut på att man ska ta sig igenom en stor hop med använda gödselsäckar och andra på att man ska bära gödselkanistrar eller höbalar, berättar han. Även om vi hade velat ha enbart lantbrukshinder så har vi kompletterat med byggda hinder av virke och stockar.

Johnny menar att man med motion kan höja imagen även för lantbruket och genom att delta i motionsevenemang får jordbrukare, och även övriga, en större social samvaro.

– Visst kan ett lopp som Farmrace ha en imagehöjande effekt på det finländska lantbruket, funderar han. Vi behöver inte bara vara bönder, utan vi får visa att vi kan göra annat också.

Img 3581
Omöjligt att ta sig torrskodd i mål.