Lrf1 Nov23 Ct
I tisdags och onsdags hade Österbotten besök av LRF Västerbotten. Styrelsen bekantade sig med det österbottniska jordbruket och besökte bland annat Stefan Gulin och hans växthusodling i Övermark. Från vänster: Simon Holmlund, Frida Dahlberg, Frank Willinger, Stefan Lindgren, Lotta Folkesson och Hans Ramel.
Jordbruk SLC

LRF Västerbottens styrelse
på besök i Österbotten

I februari var ÖSP på besök i Västerbotten i Sverige. Den här veckan var det dags för LRF Västerbotten att besöka det östra landskapet. Trots förutsättningarna för jordbruket i respektive land är olika, delar man långt samma utmaningar just nu.

– Vi uppskattar vår goda relation med ÖSP. Det är ett samarbete som sträcker sig långt bakåt i tiden och jag har alltid uppskattat utbyte av erfarenheter länderna emellan. Det är roligt att vi äntligen kunde komma på besök till Österbotten, säger Lotta Folkesson, ordförande för LRF Västerbotten.

I tisdags och onsdags var styrelsen på besök i Österbotten och bekantade sig bland annat med växthusproduktionen i Närpes. Som värd för det besöket stod Stefan Gulin som berättade om sin verksamhet och därefter besöktes Bjarne Maras ekologiska mjölkproduktion i Vikby i Korsholm.

I onsdags bjöd ÖSP:s ordförande Tomas Långgård in till ett besök.

– Trots att det bara är dryg åtta mil öppet vatten mellan våra landskap så är skillnaderna i förutsättningar för jordbruket stora. Vi är nästan i en annan klimatzon och här finns fler spannmålsgårdar, svin- och fjäderfäproducenter. Vi har mer skog så mycket skiljer sig åt, konstaterar hon.

Liknande utmaningar

Skillnaderna till trots finns också många likheter. Det gäller inte minst utmaningar som effekterna av energikrisen, kriget i Ukraina, påverkan från våra myndigheter, jordbrukets lönsamhet och konkurrenskraft.

– På båda sidorna av Bottenviken har vi många liknande utmaningar och det är rätt långt samma saker som påverkar vardagen för våra företagare. Många av våra medlemmar upplever precis som här tuffa tider med kassaflödet. Vi påverkas av inflation, räntehöjningar och det märks på kontakten till våra olika omsorgsgrupper att många har det kämpigt, säger hon.

Och fortsätter:

– Dessutom är flera av våra viktiga jordbruksstöd försenade och utbetalas sent och även det påminner om era bönders situation.

I likhet med de finska jordbrukarna tampas kollegerna i Sverige också av för liten andel av kakan inom leveranskedjan.

– Våra bönders andel av matkronan måste öka. Lönsamheten måste bli bättre, men utmaningarna är många. När konsumenternas köpkraft har försämrats har billiga importerade livsmedel vunnit marknadsandelar, säger hon.

Lrf6 Nov23 Ct
Från höger: Stefan Lindgren, Lotta Folkesson, Hans Ramel, Frida Dahlberg, Simon Holmlund, Frank Willinger och Fredrik Grannas, ÖSP, som fungerade som värd.

Bra med samarbete

Enligt Folkesson är det viktigt att producentorganisationerna odlar kontakter i andra länder och samarbetar. Inte minst när det gäller att hitta gemensamma vägar inom intressebevakningen.

– När miljöersättningarna infördes i nya CAP-perioden tog jag kontakt med ÖSP och kollade hur man resonerar i Finland gällande den frågan. Här kunde vi ta till oss av våra argument och använda dem i vår intressebevakning. I stora frågor är det positivt att vi kan lyssna på varandra för det har vi nytta av när vi bevakar våra frågor, konstaterar hon.

I Sverige har man länge varit avundsjuka på att man i Finland har varit duktiga på att förhandla i EU för böndernas räkning. Men hon konstaterar samtidigt att det finns saker man är bättre på i Sverige.

– Jag har märkt att det finns avundsjuka här på hur vi i Sverige hanterar rovdjursfrågan. Just de här erfarenheterna är intressanta och vi ska fortsätta utbytet av idéer på eftermiddagen då vi träffar representanter för ÖSP på kontoret i Vasa, berättar Folkesson.