Agco Csm Traktorenmarkt S 10 Au Opt 70B0979C1E
De europeiska traktortillverkarna säljer bra, men kämpar med logistikproblem. Montering hos Massey Ferguson i franska Beauvais. FOTO: AGCO
Jordbruk Globalt Maskin & teknik

Logistikproblem stör
traktormarknaden i EU

Den europeiska traktorförsäljningen ökade med 17 procent under 2021. Det är ett bra resultat med hänsyn till omständigheterna, eftersom covid-19 fortfarande stör logistiken. En tilltagande brist på komponenter hämmar dessutom produktionen.

Enligt de europeiska maskintillverkarnas centralförbund CEMA registrerades nästan 230.000 traktorer i Europa under 2021, enligt statistik från nationella myndigheter. Omkring 180.000 maskiner klassades som jordbrukstraktorer.

CEMA betecknar fjolåret som ett bra år för traktorförsäljningen, särskilt mot bakgrunden av svåra störningar som coronaepidemin gav upphov till. Antalet registrerade traktorer ökade med 18,3 procent till den högsta nivån sedan ett decennium.

Enligt CEMA är det ett ovanligt starkt resultat under rådande omständigheter. De närmaste perspektiven ger ändå anledning till blandade känslor. Traktorindustrin lider fortfarande av covid-19 som kännbart stör logistiken.

Enligt tillverkarna har störningarna inom produktionen fortsatt att tillta de senaste månaderna. Kriget i Ukraina har i viss mån också bidragit till störningar inom logistik- och produktionskedjor.

Viktiga komponenter saknas i produktionen

Enligt den senaste CEMA-barometern räknar mer än hälften av tillverkarna med produktionsstopp på grund av problem med leveranser av viktiga komponenter. Störningar har gjort sig särskilt märkbara inom transport- och logistikområdena.

Logistiken har störts av bristen på containrar och arbetskraft, vilket försvårar koncernernas möjligheter att upprätthålla en löpande tillverkning. Stigande kostnader för råvaror och energi förvärrar läget ytterligare.

Det allmänna indexet för företagsklimatet inom maskinindustrin har sjunkit kännbart, men ligger fortfarande kvar på en tämligen hög nivå. I mars månad sjönk indexet från 53 poäng till 30 poäng på en skala mellan -100 och +150 poäng.

Maskintillverkarna förutspår att omsättningen under hela året 2022 ökar med omkring fem procent. Förluster i Östeuropa torde kompenseras av en gedigen tillväxt på marknaderna i Nord- och Sydamerika, Västeuropa, Australien och Nya Zeeland.

Konsekvenserna av Rysslands krig mot Ukraina torde endast i begränsad utsträckning påverka marknaden, kalkylerar CEMA. Vitryssland, Ryssland och Ukraina svarar tillsammans för mindre än fem procent av branschens globala omsättning.

Stigande matpriser stimulerar kommersen

De kraftigt stigande priserna på jordbruksprodukter har lagt press på marknaden och efterfrågan på jordbruksmaskiner. CEMA hänvisar till FAO:s prisindex för livsmedel, som har stigit med i medeltal 28 procent mellan 2020 och 2022.

Priserna på kött, mejeriprodukter, spannmål, vegetabiliska oljor och socker har fortsatt att stiga globalt. De europeiska priserna följer samma trender. Mot den bakgrunden torde maskintillverkarnas logistikproblem skärpas ytterligare.

Frankrike och Tyskland förblir enligt CEMA de viktigaste marknaderna för maskinbranschen. Dessa två länder står för nästan fyra av tio registrerade jordbrukstraktorer i Europa.

Registreringarna i dessa två länder har emellertid planat ut något, jämfört med resten av Europa. Försäljningen ökade under fjolåret med 10 procent i Tyskland, respektive 9 procent i Frankrike.

En ännu starkare dynamik noteras på marknaderna i Italien och Polen, där försäljningen i fjol ökade med 36 procent respektive 42 procent. Tillsammans med Storbritannien och Spanien står dessa länder för ytterligare 35 procent ev EU-registreringarna.

Endast en av fyra registrerade europeiska jordbrukstraktorer befinner sig utanför dessa ledande kärnmarknader. Enligt CEMA-statistiken såldes under 2021 sammanlagt 11.832 traktorer i Finland, en ökning med 21,3 procent jämfört med 2020.