Rilax
Jessica Aminoff, som idkar både landsbygdsturism, jordbruk och köttproduktion på Rilax gård i Bromarv kan identifiera en tydligt positiv trend. ARKIVFOTO
Landsbygdsnäringar Livet på landet

Ljus i tunneln för
landsbygdsturismen?

Landsbygdsturismen visar tecken på återhämtning och tillväxt. Redan förra sommaren låg övernattningarna på högre nivå än 2019, medan 63,4 procent av företagarna uppskattar att coronapandemin haft en positiv effekt på deras affärsverksamhet. Variationerna är dock stora mellan företagen och de olika turismgrenarna.

– Inrikesturismen har gått bra, speciellt beträffande stugsemestrandet. Under coronatiden har distansjobb möjliggjort också kortare semestrar, exempelvis över veckoslut, säger Kimmo Aalto på Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät r.y.

Aalto påpekar att övernattningarna ökat, men att det fortfarande går knaggligare för restauranger och festlokaler, och att grupp- och företagsbokningarna återvänder långsammare.

Återhämtningen går att observera i hela landet trots att det oroliga världsläget kan skapa problem.

– Ukrainakriget har börjat inverka vid sidan av coronan. De stigande bränslepriserna kan påverka hur folk rör sig i landet, medan de ryska turisterna uteblir vilket drabbar främst östra Finland.

Trots både coronapandemin och Ukrainakriget har dock senaste ronden kostnadsstöd uteslutit turism som är kopplad till jordbruk, vilket Aalto betraktar som orättvist.

– Trots våra förfrågningar gällande beslutet hos ministerierna har vi antingen inte blivit besvarade eller blivit tillsagda att nya stödronder inte behövs. Vi har dock som tur uthålliga företagare i vårt land, som dessutom kunnat livnära sig på en kombination av inkomster både från turismen samt det ofta tillhörande jord- och skogsbruket. Och nu håller turisterna och hobbyentusiasterna på att hitta tillbaka medan nya kunder upptäcker landsbygden.

Stuguthyrningen har gått bra

Jessica Aminoff, som idkar både landsbygdsturism, jordbruk och köttproduktion på Rilax gård i Bromarv kan identifiera en tydligt positiv trend.

– Stuguthyrningen har gått bättre under coronan än tidigare tack vare inrikesturismen. Också ridlägren har snurrat på, och i egenskap av utomhussport har ridningen blivit nästan populärare än förut. Också efterfrågan på kött steg under coronapandemin speciellt eftersom hembeställningar blev så populära.

På Gullö gård i Ekenäs har gårdsturismen pågått sedan 1960-talet och enligt Lena Aschan som upprätthåller verksamheten har turismen repat sig nästan helt sedan pandemins början.

– Stamkunderna kommer som normalt, men andelen inhemska gäster har ökat. Dagsutflykterna till Ekenäs har också ökat.

Även i de östra delarna av Nyland pågår ett liknande uppsving.

– Det har kommit fler förfrågningar än tidigare, säger Anne-Maj Johansson som hyr ut stugor i Pellinge i Borgå skärgård.

Enligt Johansson har stugorna hyrts främst av familjer, äldre personer och andra som haft möjlighet att kombinera distansjobb med små semesterledigheter. Nettoresultatet är att stuguthyrningsverksamheten går till och med bättre än före pandemin.

Utmaningar kvarstår

Trots bättre tider har alla tre kunnat observera stora förändringar under de gångna tre åren.

– Gårdsturismen föll i början av pandemin till praktiskt taget noll då gruppbesök, fester och lägerskolor avbokades, konstaterar Aminoff, men redan förra sommaren blev det bättre och nu är vi praktiskt taget tillbaka till det normala.

Aschan kan också vittna om att det var under pandemins början som det var som tystast.

– Då fick vi avbokningar, främst från resegrupper, men exempelvis utlandsturisterna från Frankrike och Belgien var tillbaka redan förra året.

För Johansson i Pellinge har de japanska turisterna, som varit viktiga tack vare områdets koppling till Tove Jansson, fallit bort.

– De kommer nog tillbaka, och stannar ändå oftast en eller två nätter eftersom de skall hinna se hela Norden.

Det pågående kriget i Ukraina har också medfört förändringar både gällande stigande förnödenhetspriser och uteblivna ryska turister.

– Bränslepriserna har gått upp och så får man vänta på både reservdelar och byggnadsmaterial, säger Aminoff.

En ljusare framtid

– Under sommaren går det alltid bra. Maj är så gott som fullbokat och under sensommaren anländer sedan centraleuropéerna, säger Aschan.

I Pellinge har Johansson nyligen investerat i en ny lyxigare stuga som också bidragit till det bättre resultatet. En stor del av bokningarna gjordes redan för ett år sedan.

– Fler vintergäster skulle man alltid hoppas på.

Aminoff både hoppas och tror på en större vinterturism i framtiden. Det finns en stor efterfrågan på kombinationen djur, hav och orörd natur trots lönsamhetsproblemet inom jordbruks- och köttproduktionen.

– Gällande turismen finns alla förutsättningar för expansion. Problemen gäller främst personalbrist och höga byggnadskostnader.

Också Kimmo Aalto är hoppfull och menar att landsbygdsturismen har stora förutsättningar att utvecklas i och med de trender, förändringar och generationsskiften som ägt rum under senaste år.

– Nu investeras det stort i olika turismaktiviteter, naturstigar och övernattningsformer. Företagarna kan med naturnära och hållbara värderingar samt med sin egen närvaro i egenskap av värdar locka nya även välbärgade kunder.

Aminoff är inne på samma linje.

– Finländarna förstår inte ännu riktigt hur lyckligt lottade de är med all vår rena natur och skärgård, men en ny av våg av uppskattning är helt klart på väg.