Dsc02908
Den litauiska jordbrukskoncernen Auga är specialiserad på ekologiska livsmedel och utvecklar nu en utsläppsfri biometantraktor. FOTO: Auga
Jordbruk Maskin & teknik Tema

Litauiska Auga-gruppen
bygger emissionsfri traktor

Den litauiska jordbrukskoncernen Auga har enligt egen utsago utvecklat världens första emissionsfria jordbrukstraktor för professionellt bruk. Hybridtraktorn Auga M1 drivs med biometan och elektricitet och kan arbeta upp till tolv timmar utan påfyllning.

Enligt koncernens VD Kęstutis Juščius är valet av bränsle ingen slump. Han hänvisar till att en tredjedel av jordbrukets utsläpp av växthusgaser beror på användningen av maskiner som kör med fossila bränslen.

Därför är nya tekniska lösningar viktiga för att eliminera sådana utsläpp längs kedjan från jord till bord. Biometan som bränsle för jordbruksmaskiner kan bidra till en mer ekologisk och hållbar produktionsmodell, fastslår Juščius i ett pressmeddelande.

Metan utvinns av boskapsavfall och omvandlas till biometan som kompenserar större utsläpp per energienhet i produktionscykeln än det släpper ut. Ett problem är att dagens maskinkonstruktioner inte lämpar sig för metandrift.

Traktorer för uthålliga bränslen är inte särskilt lämpade för praktiskt jordbruksarbete. Dagens stora gasbehållare för biometan räcker bara för högst två till fyra timmars körning. Det är omöjligt att skaffa plats för större behållare i standardtraktorer.

Hybriddrift

Bönderna måste ofta arbeta tolv timmar och mer i ett sträck. Därför har ingenjörerna hos Auga tagit fram ett nytt, patenterat koncept som rymmer större flaskor för biometan. Tekniken är ett slags hybrid mellan eldrift och biometandrift.

Under körning genererar den biometandrivna förbränningsmetoden energi som överförs till elmotorer. Vid lättare körning som kräver mindre effektuttag, lagras den genererade elenergin i batterier. Det sparar bränsle.

Under tunga och energikrävande arbetsmoment kan traktorn ta ut energireserverna om det behövs. Genom en effektiv energihushållning kan biogastraktorn arbeta upp till tolv timmar utan påfyllning.

I sitt pressmeddelande noterar Auga dessutom att bristande infrastruktur är att annat hinder som försvårar användningen av metan som traktorbränsle. Det problemet vill företaget lösa med gaspatroner som är lätta att byta ut.

Enligt Kęstutis Juščius har Auga-gruppen ambitioner att bli världsledande inom uthållig och ekologisk teknik för livsmedelsproduktion. Därmed vill företaget skapa nya standarder för hållbart jordbruk med sänkta CO2-utsläpp genom hela livsmedelskedjan.

Vertikal integration

Den litauiska Auga-gruppen beskriver sig som Europas största vertikalt integrerade ekologiska livsmedelsproducent. Företaget sysselsätter mer än 1.200 personer och förvaltar cirka 39.000 hektar ekologiskt certifierad åkermark.

Vertikal integration betyder att företaget centralt hanterar alla delar av produktionsprocessen utan externa underleverantörer. Auga är noterat på börsen i Vilnius och producerar grödor, mjölk och liknande jordbruksprodukter enligt ekologiska principer.

Utöver den nu aktuella biometatraktorn arbetar Auga med lågutsläppsteknik för foder, förbättrade matsmältningsprocesser hos nötkreatur och hållbara växtodlingssystem genom hela produktionskedjan. Svampodling finns också på programmet.

Våra innovationer ska stimulera en global gemenskap av ansvarsfulla konsumenter, smarta bönder och djärva investerare. Auga-gruppens vision är ett miljövänligt livsmedelssystem med en hållbar livsstil, säger Kęstutis Juščius.