Opinion

Ledarsticket:
Visst bryr sig jordbrukarna
om vattenvård!

Under flera år har kampanjer varit i gång för att sprida gips på åkrarna längs sydkusten. Syftet är att få ner den mängd fosfor som sköljs ut i Östersjön via markpartiklar i avrinningsvattnet.

Under de tre år det har varit möjligt för jordbrukarna att få gipset spritt på sina åkrar så har 25.000 hektar behandlats. Ingen liten areal med andra ord.

Av någon anledning fick Helsingin Sanomat senaste vecka för sig att i en stor artikel lyfta upp gipsbehandlingen. Och beskylla jordbrukarna i Egentliga Finland för att inte bry sig om Östersjöns tillstånd. Tidningen ansåg nämligen i artikeln att jordbrukarna inte alls utnyttjat den avgiftsfria gipsen i tillräcklig omfattning.

Vattenvård är ett långsiktigt arbete och att nervärdera den areal som gipsbehandlats under den korta tiden tre år är inte speciellt konstruktivt. Eftersom gipset inte höjer pH eller ger någon direkt skördeökning så är det förståeligt att inte alla jordbrukare genast nappar på möjligheten. Spridningen skall ske under hösten då det annars är bråda tider.

Vart efter som uppföljning och forskning konkret kan visa på vilka fördelar och eventuella nackdelar det finns för jordbrukarna att sprida gips på fälten så klarnar läget. Jordbrukarna har arbetat systematiskt för att minska belastningen på Östersjön under flera årtionden. Att beskylla jordbrukarna för att vara motsträviga i detta arbete är nog inte rätt väg framåt.