Opinion

Ledarsticket:
Håll ögonen på Yara

Senaste vecka meddelade regeringen om sitt förslag till stöd för höga el- och gödselkostnader. Elstödet kommer att basera sig på hur stor elförbrukningen var på gården under 2021. På det viset förhindras jordbrukarna från att använda stödet till att ”slösa” el nu under våren, det vill säga att förbruka el mer än normalt.

Elstödet kommer inte att rädda näringen från kostnadskrisen, men är förstås ett steg i rätt riktning. För de stora växthusanläggningarna är stödet inte tillräckligt. Jord- och skogsbruksministeriet konstaterar i sina egna beräkningar att stödtaket på 50.000 euro redan kommer emot för medelstora växthusanläggningar. De stora får inte mer stöd än de medelstora.

Hoppet för de större växthusen ligger nog i att elpriset skulle gå ner igen. Faktiskt så har årets första veckor gett en ljusglimt. Medelpriset för börsel har den senaste veckan legat runt 8 cent per kilowattimme, vilket kan jämföras med de toppar på över 40 cent per kilowattimme som förekom till exempel i november.

Gödselstödet är däremot mer problematiskt. Kommer stödet jordbrukarna till godo eller blir det ett stöd till gödselindustrin? Det planerade gödselstödet skulle betalas för inköp gjorda under tiden juni 2022 och april 2023. För de köp som redan gjorts blir det ett klart stöd till jordbrukarna. De får tillbaka en del av de pengar de satt på gödselräkningen.

Men många odlare har väntat med sina gödselköp och risken är nu att Yara också vill ta för sig av stödet. Höjer bolaget priserna blir det ändå samma kostnad för jordbrukarna, jämfört med läget utan stöd.

För gödsel gäller generellt att priserna måste stiga mycket innan efterfrågan minskar. Och Yara har närmast en monopolistisk ställning då det gäller prisbildningen. Eftersom priset på naturgas gått ner kraftigt så har också tillverkningskostnaderna för gödsel sjunkit. Där finns troligen mån på att sänka priserna.

Men blir sådana prissänkningar av om jordbrukarna får gödselstöd av staten? Hamnar stödpengarna istället i fickorna på Yaras aktieägare? Det gäller att hålla ögonen på Yaras gödselpriser i vår.