Opinion

Ledarsticket:
Bönderna investerar i energi
– men hur upprätthålla
produktionsförmågan?

Gårdarna investerar allt mer i energiproduktion. NTM-centralernas var senaste år med och finansierade energiinvesteringar med 31 miljoner euro, vilket är hela tre gånger mer än föregående år.

Det är bra att gårdarna satsar på sin egen energiproduktion, senaste år visade hur utsatta jordbruket är för höjda energipriser. Under vissa tider har elpriserna varit upp till tio gånger högre än vad de var för ett par år tillbaka. 

De energisatsningar som görs på gårdarna är också steg i rätt riktning då det gäller klimatfrågor, oavsett om det gäller satsningar på bioenergi, biogas eller solenergi. 

Samtidigt har investeringarna inom mjölk- och köttproduktionen sjunkit rejält. Senaste år beviljade NTM-centralerna knappt 20 miljoner euro till ladugårdsinvesteringar, medan beloppet var över 60 miljoner år 2019. Den trenden är allt annat än hållbar.

Konsumtionen av mjölkprodukter går svagt neråt, men det är inte fråga om någon kollaps. För att produktionsförmågan skall bibehållas inom mjölk- och köttsektorn måste investeringarna få fart igen. Många av de som nu valt att inte investera tänker att de kör på ”rost och röta” i några år till. Om den produktionskapaciteten skall finnas tillgänglig i framtiden måste satsningar göras så fort som möjligt.

Investeringarna borde också riktas så att de är ekonomiskt hållbara också på längre sikt. Lösningarna skall vara gångbara också om 10-20 år. Det är mer krävande än någonsin. Förutom de vanliga ekonomiska framtidsperspektiven handlar det om att gårdarna också måste tänka på djurvälfärd, miljö och klimatfrågor vid investeringarna.

Och så handlar det om att göra rationella lösningar så att arbetsbördan hålls mänsklig – annars går det inte att få ungdomarna att ställa upp för gårdens framtid.

Rådgivning, myndigheter och banker har ett stort ansvar för att få investeringarna att lyckas. Men till syvende och sist handlar det om jordbruksföretagarna själva. Omvärlden stannar inte. Det gäller att hänga med.