Opinion

Ledarstick: Vi måste sätta stopp för de vitkindade gässen!

Det är vår och än en gång drar de vitkindade gässen in över vårt land på sin väg till Novaja Zemlja. Under de gångna veckorna har vi fått rapporter från såväl Nyland som Åboland om hur de vitkindade gässen förorsakar skada på vallar, höstgrödor och nu i veckan också på tidigt sådd vårsäd, där brodden hunnit upp. Flockarna består ofta av tusentals individer så det är klart att skadan blir enorm på ett enskilt skifte.

Nu krävs resoluta åtgärder som ger resultat. Vissa experimentella åtgärder och försök har vidtagits av myndigheterna i Norra Karelen i fjol men problemen är märkbara också på annat håll, inte minst på SLC:s verksamhetsområde. SLC har erfarenhet av ett proaktivt arbete med vitkindade gäss, närmast i Österbotten och alldeles särskilt på Söderfjärden. Där har man redan länge fört konstruktiva diskussioner med NTM-centralen. ÖSP har också en egen fågelarbetsgrupp. Odlarna har dessutom hjälpt till med praktiska åtgärder och utfört försök med så kallade landningsbanor, utfodring och använt sig av stödformen tran-, gås- och svanåkrar.

De vitkindade gässen verkar närmast bli allt fler för varje år, geografiskt bredda på sitt flyttningsstråk samt till en viss del också stanna kvar i sydligaste Finland över vintern. Vi måste agera och sätta stopp för de vitkindade gässen innan det är för sent. Politiker och tjänstemän, nu är det dags att också i det här hänseendet ta ansvar för den finländska mat- och foderproduktionen.