Opinion

Ledarstick: Välmående och omständigheter utanför din kontroll

Nya Ålands Heidi Hendersson påtalar ett viktigt ämne i sin ledare senaste måndag, nämligen bönders välmående och mentala hälsa. Trots flera olika slags utmaningar är det ofta de ekonomiska som belastar jordbrukarnas sinne mest och efter en säsong som denna blir det särskilt påtagligt. Inte minst på Åland där torkan slagit till speciellt hårt.

Åland har den högsta andelen animalieproduktion i förhållande till areal på AB-området, ett stort inslag av vattenkrävande specialodlingar och många har också investerat rätt kraftigt i sin produktion. Det är klart att utebliven skörd ger huvudbry.

Hushållningssällskapet på Åland har nu skapat en hemsida för försäljning av foder och strö. Förhoppningen är att man främst från fastlandet kan få tillgång till mer foder, en artikel om det ingår i veckans LF.

Friheten att fatta egna beslut och långt styra över sin arbetstid hör säkert till de mest avstressande omständigheterna med jordbrukaryrket. Det att en stor del av din framgång igen beror på omständigheter utanför din kontroll, till exempel vädret, den globala marknaden eller EU-styrd jordbrukspolitik, är otvivelaktigt någonting som skapar stress. När krafterna tagit slut är det kanske inte heller så lätt att be om eller uppsöka hjälp.

I det nyligen offentliggjorda förslaget till statsbudget finns i och för sig inte fortsatt finansiering för LPA:s projekt ”Ta hand om bonden” med, men social- och hälsovårdsministeriet meddelar ändå i samma veva att de nuvarande budgetmedlen tack och lov räcker till för en fortsättning nästa år.

Det är positivt att se att andra medier än branschtidningarna tar upp jordbrukarnas trängda situation och vikten av att bönderna mår bra. Det leder kanske inte till att situationen i sig blir bättre, men det ökar ändå medvetenheten bland människor och sänker tröskeln för samtal om hur bönderna egentligen mår, åt båda hållen.