Opinion

Ledarstick: Vad ena handen ger …

Skatteförvaltningen har begärt utlåtanden om nya beräknade inkomster och avdrag med tanke på förskottsuppbörden nästa år. I en beräkning har SLC kommit fram till att förslaget innebär en förhöjning av beskattningens nettoinkomster för jordbruket med hela 7 procent, då beräkningsgrunden är inkomsterna 2017.

Helt riktigt påpekar SLC i ett utlåtande om förslaget att det finländska lantbruket har en svår konkurrenssituation som påverkat och fortfarande påverkar producentpriserna på livsmedel i en negativ riktning. Därför är det också i lantbrukarnas liksom i alla andra skattskyldigas intresse att förskottsinnehållningen så långt som möjligt baserar sig på de faktiska inkomsterna.

Under samma period som skatteförvaltningen begärt utlåtande om det här förslaget beslutar våra politiker om krispaket till jordbruket och om höjda förskott på stöden samt förhöjda återbäringar på energiskatterna. Det här är säkert inte okänt för skatteförvaltningen, man får väl utgå från att tjänstemännen där följer med medierna.

Efter allt vad näringen gått igenom under de senaste åren kunde förslaget i alla fall knappast ha kommit mer olämpligt. Man undrar ibland vad den andra handen håller på med när den ena åtminstone försöker lindra situationen för näringen.

Sveriges bönder har tidvis hörts klaga över att myndigheter utanför jordbruket fattar beslut som berör näringen utan att ägna konsekvenserna en tanke. Det är liksom inte deras sak utan det hör under jordbruksverket.

Skatteförvaltningens förslag är ett ryck i samma riktning.