Opinion

Ledaren:
Presidentvalet spännande
ända in i det sista

På söndag är det valdag i presidentvalets första omgång. Redan nu ger opinionsmätningarna vid handen att det sannolikt blir två omgångar och att Alexander Stubb (Saml) är en av kandidaterna som går vidare till den andra omgången. Vinnaren i den första omgången är också den kandidat som i regel brukar bli president, men så måste det förstås inte vara.

En större del av de finländska väljarna står till höger om mittlinjen än de som står till vänster om den. Skillnaden är nödvändigtvis inte så stor, men tillräcklig för att i presidentval ge Alexander Stubb en fördel gentemot Pekka Haavisto (Valmansförening).

Trots att Haavisto kanske inte vill vara en vänsterkandidat så blir han det, senast i en andra omgång.

Den senaste veckan har dock presidentvalskampanjen fått en del ny energi av framför allt Helsingin Sanomats opinionsmätning från i måndags som ger Stubb ett understöd på 22 procent, Haavisto ett understöd på 20 procent och Jussi Halla-aho (Sannf) ett understöd på 18 procent.

I sådana här opinionsundersökningar finns det givetvis en viss felmarginal så med andra ord är det inte längre en enbart en teoretisk möjlighet att Halla-aho är en av kandidaterna som går vidare till andra omgången. Och det faktum att det här allt mera ser ut som ett realistiskt scenario öppnar upp för taktikröstning hos en del väljare, kanske främst hos sådana som tänkt sig att rösta på någon helt annan kandidat än de här tre.

Vi får se om Halla-ahos uppsving fortsätter, det är det som rätt så långt blir avgörande. Om Halla-aho går till andra omgången så försvinner sedan igen en stor del av spänningen från den i och med att en överväldigande del av väljarna inte kan acceptera de värderingar som han står för och därför skulle rösta på motkandidaten oavsett vem det är.

Eventuellt taktikröstande kan också göra att resultatet från förhandsröstningen kan skilja sig en hel del från det på själva valdagen. Nästan 44 procent förhandsröstade nu, klart fler än i presidentvalet 2018.

Inom Samlingspartiet har man redan i ett par veckors tid funderat på om Stubbs formtopp trots allt kom för tidigt. Kanske är det så, men samtidigt ska man komma ihåg att en presidentvalskampanj är ett maratonlopp och om det är någon av kandidaterna som verkligen uppvisat uthållighet, energi och flit i sitt kampanjarbete så är det väl just Stubb.

Olli Rehn har under de senaste dagarna klättrat en del i opinionsmätningarna, vilket igen kan nagga Stubbs stöd i kanterna. Det är ändå svårt att se att så skulle ske till den grad att Stubbs plats i andra omgången skulle vara hotad.

Presidentvalsdebatterna har varit intressanta, inte minst då det kommer till värdefrågor. En president är utöver allt annat en värdeledare för nationen och därför har detta speciellt stor betydelse i presidentval jämfört med andra politiska val. I debatterna, men också i andra sammanhang, har kandidaterna visat att de kan tala och förstår svenska.

De flesta har en god eller utmärkt svenska. Det här gäller i princip alla förutom Mika Aaltola (Valmansförening).

Finland står inför ett ovisst och spännande presidentval och det tycker man ju att borde aktivera väljarna. Valdeltagandet kan bli klart högre än för sex år sedan, vilket i sin tur också kan rubba det som opinionsmätningarna visar.

Ett högre valdeltagande gynnar framför allt Halla-aho, medan Stubb knappast får någon fördel eftersom Samlingspartiets väljare alltid deltar troget och flitigt i val.