Opinion

Ledaren: Oljeväxternas pris på rekordnivå, men räcker det till?

Det pågår en otroligt vacker och av värmen påhejad raps- och rybsblomning för tillfället. Det som ändå värmer oljeväxtodlarens hjärta, och inte minst plånbok, än mer är höga producentpriser. I slutet av april noterades det högsta priset någonsin för ett terminskontrakt på raps till 562,25 euro per ton på Euronextbörsen i Paris.

Det nya prisrekordet kom ungefär en månad efter att det förra prisrekordet noterades på 526,25 euro per ton och den högsta börsnoteringen på raps innan dess härstammar från 2012. De inhemska uppköparnas priser släpar i sedvanlig ordning efter till en del, men Avena erbjöd på onsdagen ett terminspris upp till 504 euro per ton för framtida leveransperioder.

Bakgrunden till de höga priserna på oljeväxter som raps och sojabönor är att efterfrågan är god och lagren små. Efterfrågan på i synnerhet vegetabiliska oljor är stor just nu. Rapsproduktionen i såväl EU som Ukraina var lägre än förväntat under den senaste odlingssäsongen. Det underskott som EU i regel har på raps brukar närmast kompletteras med importerad raps från Ukraina och när tillgången på ukrainsk raps nu minskat har man i stället fått vända sig ända till Kanada.

För sojabönor är det begränsade lager i USA tillsammans med att Kina var oväntat stora importörer av sojabönor under vintern som höjt priserna. När odlingssäsongen är i gång på norra halvklotet får väderutsikterna i de viktiga odlingsområdena allt större betydelse. För sojabönornas del rapporteras om svalt väder i amerikanska Mellanvästern vilket kan skada sojabönor som börjat komma upp och försena sådden som bör göras i tämligen varm jord.

I Kanada påverkar igen det rätt så torra vädret utsikterna för den kommande rapssådden på prärien. I Frankrike rapporterar å sin sida odlarorganistionen FOP om besvärliga frostskador på rapsfälten. 40.000-50.000 hektar har drabbats. De exakta effekterna av olika väderfenomen är givetvis svåra att uppskatta men nervösa råvarumarknader tenderar reagera snabbt på eventuella förändringar.

Samtidigt är ändå ekvationen inte fullt så entydig. Den senaste odlingssäsongens rapsskörd och lager i världen är de facto bara några miljoner ton lägre än föregående år då vi hade klart lägre globala prisnoteringar. Men för tillfället är kineserna väldigt aktiva köpare av både rapsolja och rapsmjöl på världsmarknaden. Sannolikt påverkar coronapandemin det hela kraftigt, alla vill helt enkelt säkerställa sin tillgång vilket redan i sig driver på priserna.

Vi odlar för lite oljeväxter i Finland. 2020 låg arealen på lite mindre än 30.000 hektar hektar medan rekordet från 2010 ligger på 100.000 hektar. En orsak till att intresset minskat är antagligen att många odlare upplevt besvärliga odlingssäsonger med minskande skördar. Odlingssäsonger som inneburit stora utmaningar med såväl alltför torra förhållanden som jordloppor, rapsbaggar, kålmalar och gammaflyn. Sen eller misslyckad blomning samt nattfrosten kan också bjuda på utmaningar. Man kan också anta att förbudet mot neonikotinoider och bristen på kostnadseffektiva bekämpningsmedel gjort sitt till för det svaga intresset.

Det enda industriella oljepresseriet i Finland, Avenas anläggning i Kyrkslätt i Nyland, är tvunget att importera över hälften av råvaran.

Trots allt så finns det också fördelar med att odla oljeväxter. De lämpar sig väl i en spannmålsbetonad växtföljd och de har ett viktigt förfruktsvärde. Ser man tillbaka tio år så har vårrapsen här i Finland vunnit mark gentemot vårrybsen, men rybsen har ändå fortfarande sina lojala anhängare bland bönderna. Höstoljeväxterna är igen närmast intressanta tack vare sin skördepotential, som är i en egen klass.

Ekologiska odlare, som har färre verktyg att ta till mot skadegörarna, ser också konkreta fördelar med just höstoljeväxter i och med att man under hösten kan bygga upp en livskraftig och tålig planta som sedan under våren och sommaren bättre kan stå emot angreppen.

Ur odlarsynvinkel är självfallet den senaste tidens prishöjningar på oljeväxter synnerligen välkomna och nu hoppas vi att det pris som erbjuds täcker oljeväxternas förhållandevis höga produktionskostnader. Först då blir nämligen en gröda på riktigt intressant för odlaren, oavsett vilka övriga fördelar den har.