Opinion

Ledaren:
Mjölkpriserna är turbulenta,
men vissa positiva signaler
går att skönja

Mjölkpriserna är turbulenta världen över och det är svårt att sia om hur de utvecklas på längre sikt. Trots vissa glädjande undantag har investeringsviljan lyst med sin frånvaro här i Finland.

Mjölkpriserna på världsmarknaden har äntligen börjat stiga efter att de sjunkit i omkring ett och ett halvt års tid. På den nyzeeländska Global Dairy Trade-auktionen som är riktgivande för den globala prisbildningen på mejeriprodukter har man nu under fyra auktioner i följd sett stigande priser. Förra veckan steg de med 4,3 procent. 

Auktionens totalindex ligger nu på samma nivå som i slutet av 2020. Som högst var indexet i mars 2020, då också många andra priser var höga, efter Rysslands attack mot Ukraina. Men efter det har mjölkpriserna världen över alltså sjunkit.

De positiva signalerna den senaste månaden kommer inte enbart från Nya Zeeland. Från Kina kommer det försiktiga besked om en viss ökande efterfrågan och i EU-länderna har vi sett faktiska prisökningar, närmast då det gäller smör och mjölkpulver.

Man ska ändå komma ihåg att smöret nu kostar 4,71 euro per kilo då det ännu för ett år sedan kostade 7,05 euro. Ostpriserna är rätt så varierande och pekar inte på någon klar trend för tillfället. Mjölkproduktionen i EU uppskattas minska med en procent i år medan den ska öka i nästa år.

Valio sänkte som bekant producentpriset på mjölk för en tid sedan och det var närmast en reaktion på den då redan sedan länge nedåtgående prisutvecklingen. Just nu så är marknadsmarginalen, alltså differensen av mjölkpriset och kostnaderna, varken stor eller liten. Kostnaderna, som sköt i höjden 2022 efter Rysslands invasion av Ukraina, har planat ut en hel del.

Trots en viss generell minskning är ändå efterfrågan i Finland någorlunda stabil jämfört med många andra länder. Våra mejerier vill hålla ställningarna och till det krävs att mjölkmängderna som förädlas inte minskar för mycket.

När man betraktar det på en nationell nivå behövs husdjursproduktionen och den dag mjölkproduktionen inte klarar konkurrensen mår Finlands lantbruk inte bra. Bedömare menar ändå att vi just nu har ett sundare inhemskt läge än på länge, tack vare att avtalsproduktionen införts.

Investeringsviljan i mjölkproduktion i Finland har inte varit den bästa på senare tid och vi får hoppas att den återkommer. Den bästa garanten för det är givetvis en lönsam produktion och en stabil prisutveckling, svårare än så är det inte.