Opinion

Ledaren:
Mjölkgårdarna skulle
behöva 200 miljoner nu

Enligt Naturresursinstitutet Lukes färska översikt kan matens pris stiga med 10 procent ännu i år. Påtagligt är att mejeriprodukternas konsumentpris sannolikt stiger långsammare i Finland jämfört med övriga Europa.

I Danmark var mejeriprodukternas pris 10 procent högre jämfört med ett år tidigare. Under samma tid hade mejeriprodukterna stigit med 7,1 procent i Tyskland. I Finland har de ändå stigit med bara 2,1 procent. Enligt Lukes specialforskare Olli Niskanen gjordes de första höjningarna i mejeriprodukternas producentpriser så sent som i februari nu i år.

Enligt Lukes färska jordbruks- och livsmedelsöversikt skulle enbart Finlands mjölkgårdar behöva 200 miljoner euro mera i intäkter ännu under detta år för att kompensera de ökade produktionskostnaderna. Försörjningsberedskapspaketet på 300 miljoner, varav ungefär 210 miljoner går direkt till gårdarnas produktion, räcker alltså inte till när enbart mjölkgårdarnas behov av kostnadskompensation ligger på den här nivån.

I samband med offentliggörandet av rapporten konstaterade Olli Niskanen också att en förhöjning av de inhemska konsumentpriserna och en överföring av dem till producentpriserna är central när det gäller att öka intäktsströmmarna till branschen. Prisökningen av köpfoder och andra produktionsinsatser pressar lantbrukets samtliga sektorer men husdjurssektorerna är speciellt pressade.

Det här gäller i högsta grad svin- och fjäderfäsektorerna där möjligheterna till eget producerat grovfoder är begränsade eller rent av obefintliga och andelen köpfoder i regel är hög.

De höga spannmålspriserna blir ett gissel för just dessa sektorer. Lukes specialforskare Csaba Jansik sammanfattade deras läge med att konstatera att gårdarna inom dessa sektorer, som har ett ständigt behov av spannmål och proteingrödor, har en akut kassakris redan nu och att deras situation sannolikt kommer att bli värre.

Jansik påpekade att det är tre saker som driver upp priserna på spannmål och oljeväxter just nu. Produktionsinsatsernas kostnadsökning, Ukrainakrigets chockartat minskade utbud på spannmål på världsmarknaden samt rekordlåga lager. I ett pressat marknadsläge är det viktigt att den kommande skörden lyckas här i Finland. Det skulle ge de finländska producenterna ett bättre läge gentemot produktionen i resten av världen. Självfallet ett bättre läge för spannmålsproducenterna, men sannolikt också ett bättre läge för husdjursproducenterna.

Naturresursinstitutet Luke uppskattar att matens pris stiger med 10 procent i år här i Finland. I början av året är det närmast kaffe, fisk och grönsaker som stigit i pris. Till följande torde konsumentprisökningen – förhoppningsvis får man också säga – slå till mot spannmåls-, kött- och mjölkprodukter.

Under första kvartalet av 2022 har matens pris stigit med i medeltal 5 procent. En höjning med 10 procent som Luke förutspår skulle innebära en total ökning på 12,5 procent före årets slut. Ett hushålls genomsnittliga matkostnader kan i år med andra ord stiga med 500 euro. Matens prisökning överstiger i så fall inflationstakten och det har lett till att matens andel av totalkonsumtionen ökat. Ifjol låg matens andel av totalkonsumtionen på 12,5 procent.

I samma översikt slår Luke fast att jordbrukets lönsamhet ändå kan bli lika dålig i år som den var 2021 och jordbrukaren uppskattas i år få en timlön på 7,10 euro och 1,6 procent ränta på eget kapital.

Lukes översikt är alltså en prognos och i slutet av året vet vi hur det blir. Men om den slår in så är det är det också rätt så tydligt att en hel del pengar onekligen och fortsättningsvis verkar försvinna på vägen från konsument till producent.