Opinion

Ledare: EU:s återhämtningspaket och mer därtill i vågskålen

På tisdagen slog riksdagens grundlagsutskott fast att ett godkännande av EU:s återhämtningspaket på 750 miljarder kräver två tredjedelars majoritet i riksdagens stora sal. Finländsk inrikespolitik är väldigt splittrad just nu och ett tidigare väl fungerande system med grundlagsutskottet kan närmast beskrivas som trasigt, i varje fall för stunden. Vi har vid upprepade tillfällen de senaste åren fått se hur partipolitiken gjort sig påmind i grundlagsutskottet.

Grundlagsutskottet var tudelat i den här frågan och rösterna föll 9-8 i favör för dem som anser att Finland med ifrågavarande återhämtningspaket överför så pass mycket makt till EU att det krävs en kvalificerad majoritet i riksdagen för att godkänna det.

Man kan som jämförelse notera att vi anslutit oss till EMU och euron, och därmed gett avkall på rätten att suveränt styra vår ekonomiska politik och ha vår egen valuta, med enkel majoritet i riksdagen. Samma sak med den europeiska stabilitetsmekanismen då den inrättades för att säkra den finansiella stabiliteten inom euroområdet.

Centerns medlemmar i grundlagsutskottet avvek från de övriga regeringspartiernas medlemmar och avgjorde omröstningen så att en kvalificerad majoritet nu krävs. Centerpartister har redan tidigare uttryckt missnöje gällande återhämtningspaketet och Finlands andel av kostnaderna.

Den sittande regeringen, som precis tagit sig ur någonting av en halvtidskris, behöver därmed hjälp av oppositionen för att uppnå två tredjedelars majoritet i riksdagen. Det är så gott som uteslutet att Sannfinländarna och Kristdemokraterna skulle rösta för EU:s återhämtningsmiljarder och därmed vändes blickarna mot Samlingspartiet redan på tisdagseftermiddagen.

Det EU-vänliga och proeuropeiska partiet, vilket man åtminstone gärna vill ge sken av att vara, höll i rask ordning ett möte inom riksdagsgruppen och därefter en presskonferens på tisdagskvällen. Partiet kommer att rösta blankt när EU:s återhämtningspaket väl kommer till omröstning i stora salen. Om samlingspartisterna håller sig till partiets nu aviserade linje och regeringspartiernas ledamöter röstar ja så räcker det för ett godkännande av paketet.

Återhämtningspaketet ska sätta fart på EU:s ekonomi efter coronapandemin. Om återhämtningspaketet faller så slår man samtidigt undan benen för EU:s omfattande långtidsbudget. EU:s jordbruk utgör ungefär en tredjedel av EU:s långtidsbudget.

Finlands sits är i praktiken sämre än många andra länders eftersom man lyckades få med flera målsättningar inom jordbrukssektorn i långtidsbudgeten när den spikades senaste sommar. Det finländska jordbruket har alltså snarast mer att förlora än andra EU-länders jordbruk om detta korthus faller.

Om Finland fäller återhämtningspaketet, och därmed långtidsbudgeten, rubbas dessutom vår allmänna förhandlingsposition och politiska tyngd i EU-sammanhang. Vi börjar så småningom räknas till problemmakarna bland EU-länderna.

Och den förskjutningen, stämpeln, eller skamfläcken om man så vill, får vi i så fall dras med länge.