Gene4 Feb23 Ct
Lite positiva besked ändå för generationsväxlare. Här är kursen på Optima Lannäslund i Jakobstad i februari . Kurser har också ordnats i Vasa och Närpes och lockat totalt 130 deltagare inom ÖSP. ARKIVFOTO
Jordbruk

Lassas: Det nya startstödet utgör
en justering åt det bättre

Det nya startstödet ser i stora drag ut som det gamla. Det högre startstödet har höjts en aning, medan regleringen kring räntestödslån och sammanslutningars verksamhetsmöjligheter öppnats upp. I framtiden går det även att få statsgaranti vid gårdsköp. Stödet kan sökas tidigast 3.4.

Från och med 6.3.2023 gäller en ny förordning som inom ramarna för den nya CAP-planen leder till ändringar i startstödet.

Tony Lassas vid NTM-centralen i Nyland påpekar att inga betydande förändringar skett, men att uppdateringen är välkommen.

– Alla små justeringar som gjorts har nog gått åt det bättre hållet. Startstödet har blivit lite högre med en utökad möjlighet att utnyttja räntestödslån samt bättre förutsättningar för sammanslutningar.

Innehållsmässiga justeringar

Inom startstödet har villkoren gällande ålder, bestämmanderätt, yrkesskicklighet och företagarinkomstnivå bibehållits på samma sätt som tidigare.

Det finns fortfarande tre urvalskriterier: ekonomiska förutsättningar, gårdens produktionsförutsättningar och gårdens utvecklingsåtgärder – där också hållbarhet ingår.

Det högre startstödets bidrag har dock höjts till 40.000 euro, medan det lägre har bibehållits på samma nivå som tidigare, det vill säga 10.000 euro.

Även räntestödslånens maximibelopp har justerats lite uppåt. Företagarinkomstkraven är oförändrade: 25.000 euro för det högre stödet, och 15.000 för det lägre.

Om jordbruket på en gård idkas i form av en sammanslutning, där fler än en ung jordbrukare börjar idka jordbruk finns dock möjlighet till betydligt högre startstöd. Tidigare har endast ett startstöd beviljats per gård, men nu gäller detta bara makar.

– Då det handlar om exempelvis syskon kan flera stöd beviljas om företagarinkomsten räcker till att delas på flera. Med två högre startstöd landar ju summan redan på 80.000 euro, och på en riktigt stor gård med flera övertagare kan man till och med lyckas få ännu fler startstöd, berättar Lassas.

Nya villkor för räntestödslån

Nya villkor gäller även för räntestödslån. Förra perioden gick det att utnyttja räntestödet endast de fem första åren, men nu har femårsgränsen slopats så att räntestödet kan utnyttjas så länge det finns tillgängligt.

– Under förra perioden råkade det sig så att räntenivån var mycket låg så i praktiken hann man inte förbruka just någonting av räntestödet under de fem första åren. Nu går det förstås snabbare åt, men man kan också utnyttja hela räntestödet.

Det som är nytt att det går att få statsgaranti till lån för köp av gård om de egna säkerheterna inte räcker till.

– Det handlar ändå inte om något extrastöd eftersom det teoretiska stödet för statsborgen dras av från räntestödet. Men är det fråga om en gård där det inte finns säkerheter kan det vara viktigt att man får en chans att ta lån för köpet, konstaterar Lassas.

Nytt i ansökningsförfarandet

Tidigare har startstödet betalats ut i två rater, som kommit automatiskt med minst ett år emellan. Då man sökt om startstöd och skickat in sina slutgiltiga dokument har raterna betalats ut automatiskt då utbetalningstiderna kommit emot två gånger i året.

– I fortsättningen skall man söka bidraget själv och på så vis välja datum vilket också kan utnyttjas vid skatteplanering. Men man skall alltid söka raterna själv. Nu skall de, så som också själva stödet, dessutom sökas elektroniskt via e-tjänsten Hyrrä eftersom det inte längre går att lämna in pappersansökningar.

Startstödet kan i framtiden sökas kontinuerligt, men delas upp i fyra stödperioder per år. En ansökan infaller under någon av dessa, och poängsätts och finansieras när den ansökningsperioden är slut.

– Den första omgången startar i år lite avvikande 3.4, men det är lite oklart ännu om den uppdaterade Hyrrä-tjänsten möjliggör inlämnande av ansökan redan då, eller om det eventuellt blir lite senare.

Enligt Livsmedelsverket kommer det elektroniska ansökningsredskapet att öppnas i Hyrrä-tjänsten vid en tidpunkt som anges mera exakt i ett senare skede.