7C45Ac26 Fafa 4287 B5A6 C54C99Fe9067
En kartläggare i Lantmäteriverkets bil. FOTO: Julia Hautojärvi
Jordbruk Skogsbruk

Lantmäteriverkets kartläggare
ger sig ut i terrängen igen

Lantmäteriverkets kartläggare ger sig av igen för att precisera den geografiska informationen på olika håll i Finland. Kartläggare känns utifrån Lantmäteriverkets arbetskläder och symbolen på bilen.

Lantmäteriverkets kartläggare rör sig i terrängen för att kontrollera platser för sådana objekt som det inte varit möjligt att kartlägga tillförlitligt med hjälp av flygbilder. Det är också möjligt att nya vägar och byggnader byggts mellan flygfotograferingstidpunkterna, därför måste även deras läge i terrängen preciseras.

Ju fler förändringar som sker i terrängen, desto oftare görs terrängkartläggningar, men det vanliga tidsintervallet är cirka 3-6 år. Kartläggningsperioden infaller vanligen mellan juni och oktober.

– Kartläggarna berättar gärna vad de gör, så man kan alltså tala med dem. Arbetet utförs oftast i gott samförstånd med markägare och stuginvånare, berättar Jyrki Lämsä, kartverkschef vid Lantmäteriverket.

Vanligen rör sig kartläggarna på offentliga platser. De besöker gårdar till hus och sommarstugor endast om det är nödvändigt, alltså till exempel då när det inte på något annat sätt är möjligt att kontrollera byggnadernas antal eller läge. Kartläggarna utför sitt arbete snabbt och utan att störa till exempel friden. 

Lantmäteriverkets kartläggare har lämpliga arbetskläder och Lantmäteriverkets varselväst med Lantmäteriverkets logotyp på, Lantmäteriverkets dekaler på bilen samt ett ID-kort som kartläggaren visar på begäran.

Kartläggarna har med sig mätinstrument med hjälp av vilka de för in de i terrängen kontrollerade uppgifterna i den Terrängdatabas som Lantmäteriverket upprätthåller. Terrängdatabasen är det mest exakta kartmaterialet som täcker hela landet och som kontinuerligt uppdateras.

När terrängarbetet har slutförts syns uppdateringarna av kartorna genast också i Lantmäteriverkets tjänst Kartplatsen. I tjänsten Kartplatsen kan alla finländare utan avgift använda den information som kartläggarna samlar in. Aktuell och högkvalitativ geografisk information behövs framför allt för att upprätthålla många samhällsfunktioner inom till exempel räddningsväsendet, försvaret, jord- och skogsbruket samt byggnads- och miljösektorn.