Kone Agria 3 A Webben
På KoneAgria visade Lantmännen Feed upp sitt nya klimatfoder – Hero. Klimatfodren Opti Hero, Maituri Hero och Benemilk Hero som tagits fram av Lantmännen Feed minskar bland annat metanbildningen i vommen.
Jordbruk Tema

Lantmännen Feed
lanserade nytt klimatfoder

Det går att påverka mängden växthusgaser från mjölkproduktionen. Ett exempel är genom att optimera utfodringen och använda Lantmännen Feeds nya klimatfoder Hero som visades upp på KoneAgria.

Klimatet har varit i fokus en längre tid och i synnerhet jordbrukets roll har debatterats mycket kraftigt. Det är tydligt också i produktutvecklingen för tillfället. På KoneAgria i Jyväskylä visade Lantmännen Feed sitt nya foder Hero – som marknadsförs som klimatfoder.

Kolavtryck från produktionen kan minskas bland annat med rätt slags utfodring. Lantmännen Feeds nya klimatfoder minskar metanbildningen och gör utnyttjandet av protein effektivare. De nya Hero-fodren minskar utsläpp, enligt tillverkaren.

Det är ett faktum att vommikroberna producerar metan. Uträknat per glas mjölk är mängden växthusgaser som bildas i dag endast en tredjedel av mängden som producerades för sjuttio år sedan tack vare den ökade mjölkproduktionen och den effektivare utfodringen.

Nya teknologier och foderinnovationer ger mindre utsläpp. Klimatfodren Opti Hero, Maituri Hero och Benemilk Hero som tagits fram av Lantmännen Feed minskar metanbildningen i vommen, förbättrar utnyttjandet av proteiner i fodret och gynnar djurens produktion, hälsa, fruktsamhet och uthållighet.