20211012 144032
Mikaela Strömberg-Schalin kommer att jobba med ärenden som berör lantbruket men också privaträttsliga frågor.
Jordbruk

Lantbrukssällskapet värvade
Strömberg-Schalin som jurist

Nylands svenska lantbrukssällskap NSL har anställt Mikaela Strömberg-Schalin som jurist. Hon kommer att jobba med ärenden som berör lantbruket men också privaträttsliga frågor.

NSL har inte tidigare erbjudit juridiska tjänster, men direktör Henrik Lassas säger att det här var en chans man inte ville missa:

– Här har vi en jurist som är kunnig i lantbruksfrågor. Det finns inte många sådana, säger han.

Han är speciellt glad över att NSL nu kan erbjuda ett komplett paket av tjänster i samband med generationsväxlingar, eftersom Strömberg-Schalin kan fungera som offentligt köpvittne.

Strömberg-Schalin kommer också att erbjuda juridisk rådgivning inom allt som har med lantbruk att göra, men också mer privaträttsliga frågor, som upprättandet av testamenten, äktenskapsförord och andra dokument.

Själv säger hon att det nya jobbet känns angeläget:

– Jag upplever att det finns behov av juridisk rådgivning inom lantbruket. Det här ger jordbrukarna en möjlighet att ta kontakt med låg tröskel.

NSL erbjuder alltså från och med nu juridisk sakkunskap på motsvarande sätt som odlingsrådgivningen fungerar. Det är frågan om tjänster som sällskapet fakturerar för, men Henrik Lassas hävdar att prissättningen är måttlig.

Strömberg-Schalin var tidigare anställd vid Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC.

Strömberg-Schalin är förutom jurist också författare och jobbar därför deltid vid NSL. Hon nås säkrast på torsdagar då hon har kontorsdag. Kontaktuppgifter hittas på NSL:s webb.