Dsc07130
Den förra landskapsregeringens beslut från november att bevilja Ålandsmejeriet ÅCA 250.000 för att trygga den åländska livsmedelsförsörjningen genom att rekonstruera ägandet av Gesterby Mjölk underkändes av EU därför att offentliga stöd inte får riktas till enskilda företag. Nu har Katrin Sjögrens nya landskapsregering tagit ett likartat beslut som innebär att ÅCA eller något annat åländskt mejeriföretag kan ansöka om 250.000 euro för att säkra tillgången på åländsk mjölkråvara. Men EU:s godkännande av det nya beslutet har ännu inte kommit.
Jordbruk SLC

Landskapsrevisorn tar sig
inte tid att syna mjölkstöd

Den nya landskapsregeringens finansminister Mats Perämaa lovar inga extrapengar åt växtodlare som ”kompensation” för de totalt 491.000 euro som landskapsregeringen nyligen beviljat samtliga 22 mjölkbönder på Åland samt Ålandsmejeriet ÅCA...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera