Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar

Landsbygdspolitiska rådet
fick en ny sammansättning

Landsbygdspolitiska rådets mandatperiod löper från den 1 mars 2021 fram till utgången av 2025. Rådets uppgift är att bistå statsrådet i att bereda och driva förvaltningsövergripande och strategiskt viktiga nationella landsbygdspolitiska frågor, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

Rådet drar upp riktlinjer för att genomföra och utveckla den nationella landsbygdspolitiken inom ramen för de uppgifter som statsrådet har tilldelat rådet. Rådets ordförande är jord- och skogsbruksminister Jari Leppä som svarar för landsbygdspolitiken. Som vice ordförande arbetar näringsminister Mika Lintilä med ansvar för regionalpolitiken.

Rådets sammansättning återspeglar landsbygdspolitikens tväradministrativa karaktär. I rådet sitter aktörer som är centrala inom den nationella landsbygdspolitiken och som företräder olika samhällssektorer och det arbete för utveckling av landsbygden som utförs på olika regionala nivåer. SLC representeras i rådet av ombudsman Rikard Korkman med verksamhetsledare Jonas Laxåback som ersättare.

Landsbygdspolitiska rådet har sex uppgifter, en av dem är genomförandet av det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2021-2027. Under ledning av rådet genomförs uppgifterna genom det sekretariat och de arbetsgrupper som rådet tillsatt samt genom landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden. En viktig del av landsbygdspolitikens verksamhet är dialog och samarbete med olika aktörer.