Thomas Jesse
Minister Thomas Blomqvist hann besöka många företag i Östnyland på det dagslånga besöket. Här besöker han Jesse Mårtenssons Grefnäsgård i Mörskom tillsammans med sin specialmedarbetare Carolina Nordling. FOTO: Anders Wikström
Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar

Landsbygdsnäringar och Nato
ämnen under ministerbesök

Landsbygdens och jordbrukets betydelse diskuterades från morgon till kväll när ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist besökte Lovisa i måndags. Försörjningstryggheten lyftes fram under den träff som avslutade besöket.

– Vi kan inte utgå ifrån att alla livsmedel kan importeras. Därför måste förutsättningarna för en inhemsk jordbruksproduktion upprätthållas hela tiden, inte bara i tider av kris. Men just nu har vi grundläggande problem, producentpriserna är inte tillräckliga för att på sikt trygga en uthållig produktion, konstaterade Thomas Blomqvist.

Minister Blomqvist besökte Lappträsk, Lovisa och Mörskom. Företagsbesöken blev många under dagen, Östnyland var självklart i fokus, men han betonade vikten av att hela Nyland utvecklas.

I Lappträsk gick ministerbesöket bland annat till Robbes Lilla Trädgård, mest känd för att producera örter och sallat. Företagare i det stora växthuset med många våningar i byn Lindkoski är Robert Jordas. Han ser stor betydelse i att en minister kommer på besök, en som lyssnar och som själv har djup kunskap om landsbygdsnäringar.

– Stora förändringar är på gång, hur stora vet ingen. Samtidigt som vi som odlar är jordbrukare är vi också jordvårdare. Vi måste ha det långa perspektivet på 20, 30 och ibland 40 år och hela tiden minnas att vi har jorden till låns av våra barn. Lagar och förordningar försöker ibland tvinga oss till tvära kast som inte ens är möjliga, säger Jordas.

Han tar som exempel att EU ena dagen kan be folk att röja mera skog för att det behövs bränsle, bara för att i nästa skede komma med en uppmaning att bevara skogen som kolsänka.

– I praktiken är det ju så att vi som arbetar inom jordbruket helt enkelt måste göra vissa val, hela tiden. Ibland är myndigheterna alldeles för långsamma, teknologin utvecklas på flera håll väldigt snabbt. Vi som jobbar med naturen varje dag har stor kunskap om förutsättningarna för det som är möjligt.

Bostadsmassaomr 1Thoms Blomqvist Och Jan D
Lovisa är värd för Bostadsmässan 2023, Thomas Blomqvist guidades på området av stadsdirektör Jan D. Oker-Blom. FOTO: Anders Wikström

Nya affärsmöjligheter på landsbygden

Världsläget gör att omvärderingar behövs, det framgick klart under den diskussion som avslutade minister Blomqvists besök i Lovisa.

Många konsumenter frågar sig ”vad ska vi äta i framtiden, räcker maten till?”. Blomqvist svarade lugnande att maten nog räcker, men att omställningar och nya sätt att tänka krävs.

Robert Jordas ser stora utvecklingsmöjligheter och påminner om att Finland har de renaste svinstiorna och bäst skötta hönsgårdarna i världen, att en del av våra grönsaksodlingar är världsbäst när det gäller kvalitet, hållbart jordbruk och ekonomi.

Diskussionen kom in på varför det är klokt att äta inhemskt.

– Maten är viktig på så många sätt, inte bara som den energikälla varje mänska måste ha. Livet är mat, maten binder ihop oss, säger Jordas. Egentligen måste man veta varifrån maten kommer, vad vi äter. I en utopistisk värld vet man förnamnet på den som producerar varorna.

Thomas Blomqvist Lovisaturne Forklarar Kronan 30 05 2022
Nato blev det stor ämnet när Thomas Blomqvist träffade folk från Östnyland på den välbesökta diskussionen som avslutade ministerbesöket. FOTO: Nina Björkman-Nystén

Det säkerhetspolitiska läget

Kriget i Ukraina togs självklart upp under diskussionen också ur den synvinkeln att det leder till brist på mat i världen, att tillgången på mat blir osäkrare. Att maten blir dyrare syns dagligen.

– De osäkra tider vi lever i gör landsbygdens roll så mycket tydligare, sa minister Thomas Blomqvist när han inledde tillställningen på Bistro Kronan i Lovisa.

– Rysslands anfallskrig i Ukraina har framhävt betydelsen av en vidare beredskap och självförsörjning. Det här understryker betydelsen av primärnäringarna och en hållbar energiproduktion. Förståelsen för och vikten av den finländska matproduktionen har ökat. Det här är positivt och något vi ska värna om, bonden behövs. Men just nu har vi grundläggande problem, producentpriserna är inte tillräckliga för att på sikt trygga en uthållig produktion, konstaterade Thomas Blomqvist.

Han sa också att de osäkra tiderna över lag framhäver behovet av en livskraftig landsbygd. Landsbygden har en mycket viktig roll för hållbar energiproduktion.

Inom energisektorn går den gröna omställningen och arbetet att göra oss oberoende av import av fossila bränslen från Ryssland hand i hand.

– I det här arbetet har skogen och alla de möjligheter den erbjuder en viktig roll, sa Blomqvist.

Ministern betonar att vårt inträde i Nato inte löser alla problem, men att det är det bästa alternativet för att trygga vår säkerhet. Ett medlemskap ger också goda möjligheter till ett fördjupat och effektivt försvarssamarbete i Norden.

– Det är viktigt att vi i alla lägen skapar möjligheter för företagen att göra investeringar, och på så sätt skapar tillväxt och sysselsättning. Företagens verksamhetsförutsättningar är viktiga för hela regionens konkurrenskraft och livskraft.

Thomas Blomqvist tackade för besöket i Lovisa och sa att vi ska bidra till att skapa en stark framtidstro för alla våra företagare.