Livet på landet

Stödpersonsnätverk efterlyser
nya tvåspråkiga stödpersoner

Landsbygdens stödpersonsnätverks utbildar frivilliga stödpersoner som ger stöd och hjälp till människor som bor på landsbygden. Stödpersonerna hjälper vid olika utmaningar i livet och de känner till levnadsförhållanden på landsbygden och jordbruksföretagandet.

Till vårens utbildning söker stödpersonsnätverket nu nya tvåspråkiga stödpersoner som kan ge samtalsstöd per telefon, särskilt på svenskspråkiga områden.

– Nu söker vi särskilt efter tvåspråkig stödpersoner som kan ge stöd på både svenska och finska. Stödpersonsnätverket erbjuder en omfattande och kostnadsfri utbildning som man kan ha nytta av även i andra livssituationer. Via utbildningen blir man också en del av stödpersonernas trivsamma gemenskap, berättar Mia Kalpa, planerare vid Landsbygdens stödpersonsnätverk.

Stödpersonsverksamheten utförs med hjälp av vanliga människors kunskaper och färdigheter samt med stöd av den utbildning som stödpersonerna får. Verksamheten är förtrolig och stödpersonerna har tystnadsplikt. Utbildningen ger också meningsfullt frivilligarbete som stöder jordbruksföretagare och landsbygdsbefolkningen.

– Till utbildningen letar vi efter vanliga människor som genom frivilligarbete vill hjälpa och bidra till landsbygdsbefolkningens och jordbrukarnas välbefinnande. Det är till fördel om stödpersonerna också känner till vardagen, landsbygdsnäringarna och levnadsförhållandena på landsbygden. Kom med i ett glatt gäng och gör meningsfullt frivilligarbete, säger Kalpa.

Fem distanskvällar och ett närutbildningstillfälle

Stödpersonsnätverket erbjuder nya stödpersoner en bra, kostnadsfri grundutbildning för frivilliguppdraget. Utbildningen förverkligas som tvåspråkig både på distans och som närundervisning. Utöver grundutbildningen får stödpersonerna också en rad olika fortbildningar, handledning och träffar med andra stödpersoner.

Utbildningen omfattar fem distansutbildningstillfällen kvällstid på tisdagar kl.17-19 den 12 mars, 19 mars, 26 mars, 2 april och 9 april. Utbildningen avslutas med en veckoslutslång närträff den 20-21 april i Åbo.

Förutom svenska är kunskaper i finska nödvändiga, eftersom utbildningen och stödpersonsnätverkets verksamhet fungerar på finska. Fritt formulerade ansökningar till vårens utbildning skickas senast den 26 februari till tukihenkilo@mtlh.fi. Alla sökande intervjuas innan ett beslut fattas om vilka som väljs ut för utbildningen.

Tilläggsinformation ger Mia Kalpa, planerare vid Landsbygdens stödpersonsnätverk, tfn 0400-789 481, mia.kalpa@mtlh.fi.