Jordbruk Skogsbruk SLC Landsbygdsnäringar Livet på landet

Landsbygdens Folk
och Svenska Yle inleder
unikt samarbete på webben

Landsbygdens Folk och Svenska Yle har inlett ett samarbete där nyheter från Svenska Yle bäddas in på LF:s webbsida. Samarbetet berör endast nyheter som sammanfaller med LF:s bevakningsområde – och enbart på webben.

Svenska Yle får en egen synlig plats på LF:s ingångssida och under arbete är ännu en helt skild avdelning för Svenska Yles nyheter på LF:s webbsida. Vissa småsaker måste ännu finslipas – då två olika webbsystem integreras finns det alltid lite utmaningar i början.

Landsbygdens Folks chefredaktör Staffan Pehrman ser fram emot samarbetet med Svenska Yle.

– Yle har Finlands mest heltäckande nyhetsbevakning och för oss, en lantbrukstidning med begränsade resurser, känns det både nyttigt och viktigt att få ta del av den bevakningen. Eftersom Landsbygdens Folks bevakningsområde är jord- och skogsbruk samt landsbygd så har vi valt att begränsa de nyheter vi tar del av till främst samma område. Men till exempel miljö- och klimatnyheter tar vi också del av, ingen aktör som vill vara relevant inom de gröna näringarna idag kan vända dem ryggen, säger han.

  Svenska Yles målsättning är att öka samarbetet med andra finlandssvenska medier, och detta är ett steg i den riktningen. Vi är glada över att inleda ett pilotprojekt med Landsbygdens Folk, som liksom Svenska Yle bevakar hela Svenskfinland. Samarbetet kan senare utvidgas till andra finlandssvenska medier. Jag tror starkt på att ett ökat samarbete inom den finlandssvenska mediebranschen gynnar oss alla, säger Svenska Yles ansvariga chefredaktör Johanna Törn-Mangs.

Samarbetet gäller dock bara på LF:s webbsida. I LF:s papperstidning fortsätter vi publicera våra egna nyheter som tidigare och Svenska Yles nyheter kommer inte att publiceras där.