Lbvecka Evelina Selander
Landsbygdsveckan som arrangeras 2-7 maj är ett landsomfattande evenemang under Sveriges aktuella period som EU:s ordförandeland. Målet är att öka kunskaper, stärka nätverk och öka engagemanget för landsbygdsutveckling, säger Evelina Selander på Tillväxtverket. FOTO: Landsbygdsnätverket
EU Landsbygdsnäringar

Landbygdsveckan blir ett stort
arrangemang i Sverige i maj

Sveriges ordförandeskap i EU var på agendan under Landbygdsnätverkets svenskspråkiga nätverksmorgon den 22 februari. Landsbygdsveckan som arrangeras den 2-7 maj är ett stort arrangemang i Sverige i år.

Jordbruket och landsbygden var i fokus då det för första gången hittills ordnades nätverksmorgon på svenska i Landsbygdsnätverkets regi.

Som en del av programmet under Sveriges aktuella ordförandeskap i EU under vårterminen ingår den breda satsningen Landsbygdsveckan som erbjuder seminarier, diskussioner, inspirationsresor och andra attraktioner runt om i Sverige den 2-7 maj.

Syftet med Landsbygdsveckan är att öka kunskapen, stärka nätverk och öka engagemanget för landsbygdsutveckling. Att förbättra samarbeten mellan aktörer på allt från lokal till nationell nivå är samtidigt en av huvudambitionerna. Landbygdsnätverket och Sveriges Lantbruksuniversitet hör till arrangörerna.

Helt ny arena

– Det är en helt ny arena med digitala och fysiska möten samt hybridevenemang. Målgrupperna är både nationella och internationella, säger Evelina Selander på Tillväxtverket.

Exempelvis ingår flera arrangemang med fokus på unga och ungdomars möjligheter till inflytande och deltagande på landsbygden.

Den 3-4 maj anordnas den internationella konferensen ”Rural Pact Conference” i Uppsala. Ämnesmässigt kretsar det kring EU:s landsbygdspakt som lanserades sommaren 2021 och som strävar efter att göra europeiska landsbygder starkare, mera uppkopplade, motståndskraftiga och välmående fram till 2040.

Vilka erfarenheter har gjorts hittills och vad kan EU:s medlemsländer lära av varandra? Så lyder en central fråga.

– Vi räknar givetvis med deltagande från Finland under Rural Pact Conference. Det är också fritt fram för finländska organisationer att anmäla sig till andra tillställningar, säger Selander.

Viktigt att landsbygdens röster blir hörda

Maria Ahlsved, ämnesråd på Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, redogjorde allmänt för Sveriges pågående uppdrag som EU:s ordförandeland. Senast axlade landet den rollen 2009.

– 2.000 möten äger rum i Bryssel. Några exempel på aktuella ämnen som kommer att tas upp är geografiska ursprungsbeteckningar, märkning av ekologiskt foder och den kompetensflykt som brukar benämnas ”brain drain”.

På svensk mark är 150 möten bokade. Största delen av händelserna är koncentrerade till konferenscentret Expo nära Arlanda flygplats, men 35 evenemang är förlagda till andra delar av landet. Totalt 17.000 delegater reser till Sverige för att delta i mötena.

– Den 12-13 juni är Sverige värd för ett informellt ministermöte om jordbruk och fiske, säger Ahlsved.

Kari Valonen, lantbruksråd på Finlands ständiga representation i Bryssel, berömmer Sverige för landets allmänt praktiska och effektiva inställning till EU-arbetet. Landet får också pluspoäng för sin strategi att sprida ut evenemang över hela landet.

– När Finland var ordförandeland 2019 anordnades de flesta evenemangen i huvudstadsregionen av praktiska och säkerhetsmässiga skäl, säger Valonen.

Bra och smidigt samarbete

Valonen framhåller också att det nuvarande samarbetet mellan Finland och Sverige på EU-nivå fungerar bra och smidigt. Så har fallet inte alltid varit.

Exempelvis sammanfaller åsikterna i båda länderna när det gäller aktuella skogsfrågor, framför allt angående EU:s kompetens och vad som bör avgöras på EU-nivå.

Kari Valonen poängterar också att det är viktigt att jordbrukets och landsbygdens röster blir hörda i samband med EU:s miljölagstiftning.

Därtill är det intressant att se vilken inverkan EU:s landsbygdspakt kommer att ha på EU-kommissionens arbete inför följande CAP-period, säger han.