Kyrkslatt Lf3
Kyrkslätt landsbygdsförenings årsmöte samlade närmare fyrtio deltagare.
Jordbruk SLC

Kyrkslättbönderna var först ut
i den nyländska vårmötesrundan

Kyrkslätt landsbygdsförening var den här gången först ute i den nyländska vårmötesrundan. SLC Nylands ordförande Thomas Antas och verksamhetsledare Maria Munck-Pihlgren träffade ett trettiotal aktiva medlemmar där förra veckans onsdag.

Thomas Antas höll en aktuell lantbrukspolitisk översikt. Han inledde med att tala om den nya CAP-planen.

– SLC påverkade planen på flera olika sätt, bland annat kravet på växtföljd och bearbetning av torvmarker samt ansökningspraxisen för produktionskopplade husdjurstöd.

Regeringens försörjningsberedskapspaket från till jordbruket och trädgårdsnäringen ifjol bestod av sammanlagt 330 miljoner euro varav 205 miljoner euro går till gårdarna.

Kyrkslatt Lf2
Thomas Antas, SLC Nylands ordförande, höll en lantbrukspolitisk översikt.

Livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå behövs

Vidare tog Antas upp livsmedelmarknadsombudsman Olli Wikberg och hans arbete.

– Livsmedelsmarknadsombudsmannen behövs, om han än kunde ha betydligt bättre verktyg till sitt förfogande. Som producenter måste vi ändå vara aktiva med att föra aktuella spörsmål till denna byrå, säger han.

Eftersom både lantbrukets och livsmedelsindustrins lönsamhet är dålig medan handeln gör rekordvinster så är förstås en rättvisare fördelning av vinsterna i livsmedelskedjan högintressant.

– Konkurrenslagstiftningen måste skärpas och vi måste bli bättre på att samarbeta i form av producentorganisationer som exempelvis Ålands Trädgårdshall ÅTH och Närpes Grönsaker, säger Antas.

Kyrkslatt Lf1
På Kyrkslätt landsbygdsförenings möte delade man ut ett pris för bästa innovation. Fr.v. SLC Nylands fullmäktigeordförande Hanna Westman, prismottagare Mats Wikner som ordnat med parkering för besökare av en lokal grotta, en jättegryta samt Kyrkslätt landsbygdsförenings ordförande Anders Engberg.

Framgångar i de nationella stödförhandlingarna

I de nationella stödförhandlingarna erhöll man förhöjt stöd för sockerbetssektorn. Transportersättningen, som en del av landsbygdsprogrammet, 1,4 miljoner euro per år. Gränsen för transportstödet höjs nu från 140 kilometer till 280 kilometer.

– SLC har jobbat mycket för att möjliggöra sockerbetsodlingen i Finland, säger Thomas Antas.

Honungsstödet höjs nu med 150.000 euro per år. Stödnivån höjs på protein- och oljeväxter. En arbetsgrupp har också tillsatts för att hitta stödlösningar för den enmagade sektorn.

Vikten av att föra en dialog med konsumenterna kom också på tal bland Kyrkslättbönderna.

– Som bönder måste vi bli bättre att på olika sätt föra en dialog med konsumenterna, säger Antas.

Från mötesdeltagarna kommer det en del mothugg.

– Det är inte så lätt här nära Helsingfors att föra dialog med konsumenterna, säger Mats Wikner och hänvisar till bristande respekt för allemansrätten och de folktillströmningar man haft i södra Kyrkslätt.

Noteras kan också att SLC Nyland har ett nytt ungdomsombud i Alexandra Wasström. Avslutningsvis presenterade Ingåjordbrukaren Karl ”Kalle” Åberg sig för de samlade åhörarna. Åberg är kandidat i riksdagsvalet.