Lpx 00160333
Matsäkerheten och den allmänna ordningen i flera regioner kan uppstå om inga åtgärder vidtas för att stabilisera veteförsörjningen. FOTO: Landpixel
Jordbruk Globalt

Kriget i Ukraina hotar
globala veteförsörjningen

Den globala vetearealen väntas krympa ytterligare nästa år. Allt som allt minskar de tillgängliga exportvolymerna på grund av kriget i Ukraina. Klimatförändringen bidrar också till förluster. Det bekymrar forskarna.

Enligt en studie ”Global Food Security” från det tekniska universitetet i München, Purdue University i Indiana och universitetet i nederländska Wageningen är den globala produktionen av vete bristfälligt tryggad på sikt.

Fluktuationer i avkastningen och förluster på grund av klimatförändringar försvårar redan i dag försörjningen i världens mindre gynnade regioner. På sikt borde veteproduktionen stärkas globalt för att kompensera rådande brister inom exporten.

På kort sikt vore det också möjligt att kompensera en illa fungerande spannmålsmarknad genom effektivare samordning av vetelagren i världen. På längre sikt räcker åtgärderna inte till. Exporten måste effektiveras, anser skribenterna.

Enligt forskarna borde den globala exporten av vete utvidgas med omkring nio procent. Denna tilläggsproduktion skulle emellertid förutsätta en extra insats av en halv miljon ton kvävegödsel. Detta skulle kännbart höja produktionskostnaderna.

Alternativt kan den globala vetearealen utvidgas med åtta procent. Skördefluktuationer och missväxt sätter ytterligare press på de globala marknaderna. Varje år hotar ett exportunderskott på mellan fem och sju miljoner ton.

Forskarna uttrycker sig rätt pessimistiskt. Störningar i matsäkerheten och den allmänna ordningen i flera regioner kan uppstå om inga åtgärder vidtas för att stabilisera veteförsörjningen. Livsmedelsförsörjningen i vidsträckta områden kan bli lidande.

Skördarna varierar starkt

Årets globala veteskörd ser emellertid rätt bra ut, åtminstone på papperet. Ryssland har tröskat in en rekordstor skörd och Ukraina har lyckats skörda mer vete än väntat, trots raketangrepp och minor på åkrarna.

På längre sikt förblir läget instabilt och redan nästa år kan det krisa till sig ytterligare. I Ukraina räknar bönderna med en krympande veteareal. Höstvetearealen beräknas till 3,7 miljoner hektar mot omkring 6 miljoner hektar för skörden 2022.

En del av vetearealen naggades kännbart i kanterna av kriget. I praktiken skördade de ukrainska bönderna vete på en yta av endast 4,6 miljoner hektar. Nästa år torde arealen med höstvete krympa ytterligare.

Säsongen 2020 producerade Ukraina ännu 26 miljoner ton vete. Nästan tre fjärdedelar (72 procent) exporterades, vilket stod för 9 procent av den globala veteexporten. Experterna bekymrar sig över det förändrade läget.

Amerikanska USDA har reducerat sina prognoser för den globala veteproduktionen. Skördeutsikterna i Argentina sänktes nyligen med 3,0 miljoner ton, till 12,5 miljoner ton vete på grund av en svår torka. Skörden är den sämsta sedan 2016.

Produktionen av kanadensiskt vete har reducerats med 1,2 miljoner ton, till 33,8 miljoner ton. Trots detta kör Kanada in sin tredje största veteskörd någonsin. Australien väntar för sin del en rekordskörd.