Lpx 00161704
Vetearealen i den europeiska unionen kommer sannolikt att förbli oförändrad jämfört med föregående år. FOTO: Landpixel
Jordbruk Globalt

Kriget i Ukraina dämpar
den globala veteskörden

Den globala veteskörden minskar detta år med nästan 11 miljoner ton, jämfört med 2022. Enligt FN:s jordbruksorganisation FAO reduceras arealen med höstvete att minska märkbart, med tydliga effekter på den globala veteproduktionen.

Enligt preliminära uppskattningar i början av mars, uppskattar FAO den globala skörden till 784 miljoner ton. Det vore 10,6 miljoner ton mindre än 2022 och allt som allt en minskning av skörden med 1,3 procent.

Om beräkningarna håller streck, skulle veteskörden trots allt bli historiens näststörsta skörd i sitt slag. En realistisk förklaring är de ovanligt stora såningsarealerna i USA, som föranleddes av tidvis rekordhöga vetepriser föregående år.

Trots en stark torka i delar av Great Plains under vintern, nådde den amerikanska veteproduktionen sin högsta nivå sedan tre år med 51 miljoner ton. Trots osäkra siffror från Kanada har stigande priser även där sannolikt bidragit till utvidgade vetearealer.

I Europa tyder mycket på en krympande veteskörd 2023. I Ryssland har det varit torrt i söder och den låga prisnivån lockar inte bönderna att utvidga sådden. Årets veteskörd torde därför stanna under resultatet från 2022.

I Ukraina har skördearealen enligt FAO:s antaganden krympt med omkring 40 procent på årsbasis, med förutsebara konsekvenser för årets veteproduktion. De viktigaste orsakerna är enligt FAO bristande likviditet, skador på infrastrukturen och minerade åkrar.

Vetearealen i den europeiska unionen kommer sannolikt att förbli oförändrad jämfört med föregående år. FAO förväntar inga större skador på övervintrande grödor. Därmed uppskattas EU-veteskörden till 136,5 miljoner ton.

För Storbritannien förutspår FN-experterna en måttlig ökning av vetearealen. Trots detta torde skördarna inte överstiga fjolårsrekordet från 2022. I stället förväntas produktionen minska till 14,4 miljoner ton vete.

Torka hotar afrikanska skördar

Asien levererar blandade intryck till FAO-experterna. I Indien har statliga stödprogram till bönderna bidragit till att upprätthålla vetearealerna.

I grannlandet Pakistan räknar FAO med en medelstor skörd, då vattnet från översvämmade åkrar har runnit undan.

Parallellt har tillgången på utsäde och gynnsammare väder avsevärt underlättat betingelserna för jordbruket. Följaktligen förväntas veteskördarna i både Indien och Pakistan stiga till en nivå som ligger över medeltalet för de senaste fem åren.

I Mellanöstern har det regnat mycket sparsamt. Odlarna hoppas nu på rikliga regn för att trygga produktionen för 2023.

I Nordafrika har det likaså varit osedvanligt torrt de senaste månaderna. Torkan hotar veteskördarna i Marocko, Algeriet och Tunisien.