Kone Agria Okt23 Nvk
Årets KoneAgria-mässa slog rekord. Totalt 425 utställare deltog medan besökarna uppgick till över 17.000. Årets tema var landsbygdens dragnings- och hållkraft.
Maskin & teknik

KoneAgria slog alla rekord

KoneAgria- mässan som ordnades i Tammerfors 12-14 oktober blev rekordstor. Ett oöverträffat antal utställare konkurrerade om drygt 17.000 besökares uppmärksamhet. Möten kolleger emellan och det senaste inom teknik och innovationer gav något för var och en att se och erfara.

– Trevligt att se att det är fullt hus här på mässan. Vi har fler utställare än någonsin tidigare och det vill jag tacka alla utställare för. Jag vill också tacka de som arbetat med utställningen så att vi kommit så här långt!

Det sade Harri Mäkivuokko, vd för Proagrias centralförbund, då han officiellt öppnade mässan under torsdagsförmiddagen.

Mäkivuokko hänvisade till rekordantalet utställare som uppgick till sammanlagt 425 företag, däribland SLC och Landsbygdens Folk. KoneAgria varade från torsdag till lördag och kom att besökas av över 17.200 personer, vilket utgör en ökning på 17 procent i jämförelse med förra gången mässan ordnades.

Samarbete och teknologi är jordbrukets livlina

Mässans tema var landsbygdens dragnings- och hållkraft, vilket Mäkivuokko lyfte fram som något både producenter och konsumenter måste försöka främja i det pågående brytningsskedet.

– Vi befinner oss nu i en glad mässbubbla medan jordbruket i sig genomgår en rätt så turbulent tid. Utmaningarna betyder att vi måste granska vilket kunnande jordbrukaren bör ha, och skaffa oss förändringstålighet. Det gäller att försöka förutse vart vi är på väg, vilka riskerna är och hur de kan tacklas.

Mäkivuokko påtalade också värdet av att nätverka och hitta sätt att sprida information och erfarenheter. 

– De flesta av oss är här för att träffa kolleger, utbyta åsikter och lära oss om det senaste inom teknologi och kunnande. Den här mentaliteten är något vi måste utveckla också i vardagen.

Mäkivuokko efterlyste även en bredare samarbetskultur i samhället där den nationella försörjningsberedskapen, livsmedelsproduktionen och landsbygdens infrastruktur skulle tas i beaktande.

– Vi måste väcka en kollektiv stolthet över vårt fina livsmedelssystem och den inhemska maten samt respektera våra livsmedelsproducenter. Här måste även staten ta en ledande roll. Hoppeligen kan det som står i regeringsprogrammet nu förverkligas genom ett övergripande samarbete.

Enligt Mäkivuokko skulle en långsiktig jordbruksstrategi vara av nöden, vilket också förutsatte att fler unga skulle intressera sig för jordbruk.

– Ett sätt att göra detta är att göra branschen känd som teknologiskt banbrytande bransch. Att jordbruket långtgående har digitaliserats och att nya innovationer och uppfinningar ständigt görs ser vi tydligt här på mässan idag.

Kone Agria2 Okt23 Nvk
SLC:s och Landsbygdens Folks monter besöktes av en strid ström både mera och mindre bekant klientel. Mest uppmärksamhet väckte gissningstävlingen där förbipasserande fick försöka identifiera fyra verktyg relaterade till lantbruk.

Statsmaktens hälsning

Under öppningstillfället framfördes även talturer av Päivi Nerg som är statssekreterare vid jord- och skogsbruksministeriet, samt av MTK:s verksamhetsledare Jyrki Wallin.

Nerg framförde att regeringsprogrammet utgår ifrån att lantbruket är en bransch som kan skapa tillväxt, arbetsplatser och investeringar i samhället, och att detta måste ske med hela landet i åtanke.

– Vi befinner vi oss nu i Tammerfors, men desto längre från de stora orterna vi färdas desto mera måste vi begrunda frågan om hur vårt lantbruk kan bli en grund som stöder hela Finland i dagens försörjningsberedskapssituation och håller landet bebott och livskraftigt.

Nerg pekade även på maskinerna, tekniken och de digitala verktygen i mässhallen, och framförde hur också regeringen kommer att satsa på forskning, innovationer samt utveckling av färdigheter och resurser.

– Jag vill slutligen säga att den här mässan är ett ställe där människor kan samlas och förstärka varandras positiva budskap och rikta blickarna framåt.

Det här är framtidens bransch

MTK:s verksamhetsledare Jyrki Wallin lyfte fram de mera konkreta frågorna gällande jordbruk och maskinteknik.

– Bland det som jordbrukarna kommer att tala om här på mässan kunde man lyfta fram allt från den utmanande odlingssäsongen, stödutbetalningar och rovdjursskador till statens skuldsättning, den allt svårare säkerhetssituationen och huruvida EU:s politik går att ändra på.

– Givetvis kommer vi också att tala om lantbruksmaskiner, dela med oss av våra tankar och diskutera med våra kollegor. Kanske börjar man planera investeringar eller göra affärer?

Wallin påpekade likaså att det blir allt viktigare för lantbrukaren att upprätthålla och utveckla sina färdigheter och kontakter.

– Jag tror att många är här idag för att lära sig, snusa på nya trender och nätverka. Vi lever i intressanta tider där teknologin tar stora steg framåt. Exempelvis hur maskiner och programvara kan kombineras till ett fungerande ekosystem.

Alla tre talare återkom därmed till temat om lantbruket som en individuell, teknologisk och nationell möjlighet för framtiden, och i denna anda kom också Mäkivuokko att slutligen hälsa besökarna välkomna.

– Vi verkar sannerligen inom framtidens bransch så låt oss vara stolta över det. Med dessa ord vill jag öppna KoneAgria 2023 och önska alla en givande och innovativ mässa!