Kolumn Langstedt Webben
Klimatförändringen är inte längre en åsikt, det börjar de flesta vara överens om. Vad som är vad, vad som bör göras och vem som bör göra vad är däremot en fråga som väcker livlig diskussion, skriver Nina Långstedt i sin kolumn.
Skogsbruk Opinion Tema

Kommentaren:
Skogens rikedom

Klimatförändringen är inte längre en åsikt, det börjar de flesta vara överens om. Vad som är vad, vad som bör göras och vem som bör göra vad är däremot en fråga som väcker livlig diskussion.

Plötsligt är ord som kolsänka och kolinlagring vardagliga ord att förstå och behärska, och en annan får låna biologiboken av sonen i lågstadiet för att repetera det där om fotosyntesen.

Vad som bör göras och av vem, ja därom tvista de lärda.

– Skogen är svaret på klimatförändringen så stoppa kalavverkningarna, säger någon.

– Nej, avverka mera, särskilt gammal skog, det är den unga växande skogen som binder koldioxid, säger den andra.

– Det viktigaste är vad vi gör av virket vi hugger, biobränsle eller något mera bestående, säger den tredje och menar att vi till exempel borde bygga mera hus av trä.

Vi deltar alla i debatten, klimatexperter, skogsägarrepresentanter, företrädare för skogsindustrin och för olika miljöorganisationer och så sådana som jag, som gör min egen tolkning av det jag helst vill höra. Så vem har rätt? Vad är god skogsvård egentligen, vad är sant och vad är bara åsikter? Så enkelt är det väl inte, att skogen tar hand om koldioxidutsläppen medan vi fortsätter att leva och konsumera som förut? Att upprätthålla eller skapa kolsänkor, är det alltid förenligt med biologisk mångfald och vilket är viktigast?

Kanske är det tur att vår skogsägarskara består av över 600.000 privata skogsägare med vitt skilda intressen. Kanske är det så att en brokig skara skogsägare med de mest varierande målen med sitt skogsägande är den bästa garanten för mångfald i skogen. Det är trots allt skogsägaren som sätter upp målen med sitt skogsbruk. Vad vill du med din skog? Är du intresserad av landskapsvård, rekreation och naturupplevelser eller ger skogen i första hand ekonomisk trygghet? Kanske du väljer lite av allt och tänker att rekreation, det är att röja själv i plantskogen. Det är din skog och ditt val. 

Kanske är det tur att tjugofem procent av skogsägarna bor i städer, avstånd ger nya perspektiv vilket kan vara nog så hälsosamt. Jag är glad över nya och nygamla friska skogsvindar.

Dagens diskussion handlar inte bara om klimatförändringen i meningen avverka eller låta bli. Vi diskuterar också plockhuggning, luckhuggning och kalhyggesfritt där det passar in. Naturlig förnyelse också av gran. Alternativa avverkningsmetoder, alternativt skogsbruk kräver ändå specialkunnande på alla nivåer, från skogsägare till den som utför arbetet.

Så ska vi inte heller glömma METSO, handlingsprogrammet för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland, som är ett fint alternativ för den som äger skog med värdefulla livsmiljöer och som vill skydda sin skog på frivillig väg. Alla dessa alternativ och alla vi skogsägare tillsammans bidrar till den rika mångfalden och skötseln av landets gröna guld.

Nina Långstedt,
ekoodlare, aktiv skogsägare, sitter i Södra Skogsrevirets fullmäktige och representerar SLC i uppföljningsgruppen för METSO – handlingsprogrammet för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland