Valkommentar2023
SLC:s ordförande Mats Nylund uppmanar alla medlemmar och LF-läsare att rösta i valet. Om vi inte själva väljer vår framtid gör någon annan det för oss!
SLC

Kommentaren:
Nu väljer vi vår egen framtid

Förhandsröstningen i riksdagsvalet har börjat och på kvällen den 2 april vet vi vilken riksdag finländarna valt för de kommande fyra åren.

Efter påskhelgen kommer valvinnaren, i praktiken det största partiets ordförande, att starta regeringssonderingar där det ställs frågor till riksdagspartierna om viktiga frågor för den kommande regeringsperioden. På basen av svaren och efter diskussioner med partierna och deras riksdagsgrupper besluter regeringssonderaren vilka partier som kallas till regeringsförhandlingar.

Regeringsförhandlingarnas viktigaste styrdokument är regeringsprogrammet där man slår fast de stora riktlinjerna för politiken under regeringsperioden. För SLC:s medlemmar och för hela den finlandssvenska landsbygdsbefolkningen avgörs alltså många viktiga politiska frågor redan i detta skede. Där kommer man överens om sparkrav i statsbudgeten, om förändringar i skattepolitiken samt hur klimat- och miljöfrågor, utbildning, vårdfrågor och mycket annat ska skötas de närmaste fyra åren.

SLC har inför valet publicerat målsättningar som är viktiga för våra medlemmar på våra hemsidor och vi har också skickat dem till de politiska partierna. På följande sidor i denna tidning har kandidater som är medlemmar beretts möjlighet att svara på frågor så att läsarna kan bekanta sig med deras politik och värderingar.

För SLC tar påverkningsarbetet inte slut i och med valet. Oberoende av valresultat så kommer vi att försöka påverka regeringsprogrammet. Det är viktigt att nästa regering vill stärka producenternas förhandlingsposition i livsmedelskedjan och att man går in för att stärka en aktiv matproduktion.

Aktiva åtgärder för att skärpa klimatpolitiken och förbättra naturens mångfald kommer att ha hög prioritet i nästa regering oberoende valresultatet och då är det viktigt att markägarnas rättigheter beaktas och att åtgärderna är realistiska. Ska kolsänkan i skogen stärkas ska det göras hållbart via ökad tillväxt och inte kortsiktigt via begränsningar i avverkningarna.

På landsbygden måste man ha bil för att ta sig fram och det betyder att vägarna ska skötas och bränslepriserna måste hållas moderata. Basservice som skolor, hälso- och sjukvård samt åldringsvård måste vara tillgänglig också utanför tätorterna.

Säkerhetspolitiken och försörjningsberedskapen har fått en ny innebörd efter Rysslands anfall på Ukraina.

Den finländska välfärden bygger ändå på arbete, kunskap och export och detta kan inte tryggas med hjälp av skyddsbeslut, förbud och begränsningar. Och givetvis ska svenska språkets ställning tryggas.

Dessa och många andra frågor kommer SLC att föra fram under regeringsförhandlingarna.

Jag vill uppmana alla medlemmar och LF-läsare att rösta i valet. Om vi inte själva väljer vår framtid gör någon annan det för oss. Rösta!

Mats Nylund
Ordförande, SLC

FOTNOT: Läs mer om SLC:s tyngdpunktsområden i riksdagsvalet här.