Opinion

Kommentaren:
Handeln utnyttjar hänsynslöst sin
dominerande marknadsställning

Alltmer information om detaljhandelns hänsynslösa inköps- och avtalskultur gällande livsmedel har framkommit. Från producenthåll har vi länge kritiserat att inköpspriset på julskinkorna fastslås ett år före försäljning och innan smågrisen ens är född.

I Maaseudun Tulevaisuus 6.5 framkommer att S-gruppen redan i slutet av fjolåret fastslagit priset på matpotatisinköpen för leverans- och avtalsperioden som inleds första augusti detta år. Med andra ord har man bundit priset långt innan potatisen satts i jorden, utan vetskap om vilka produktionskostnader potatisodlaren har och utan vetskap om hur skörden kommer att bli.

Nu då produktionskostnaderna rusat i höjden, inte minst för potatisodlingen, vägrar S-gruppen öppna upp de bindande avtalen.

Att förfara på detta sätt, ingå bindande avtal gällande pris och volym lång tid på förhand, handlar om att systematiskt sätta marknadskrafterna ur spel. Det handlar också om att hänsynslöst utnyttja sin egen dominanta ställning i livsmedelskedjan gentemot den svagare parten. Förfarandet är avskyvärt och måste få ett slut, lagstiftningsvägen.

Mot den här bakgrunden var det oroväckande att nyvalde Jord- och skogsbruksministern Antti Kurvinen på en presskonferens förra veckan i likhet med sin föregångare Jari Leppä fortsatte att hota med att om ingenting händer på livsmedelsmarknaden är han inte främmande för skärpt lagstiftning för att förbättra producentens ställning.

Är inte bevisen ännu tillräckliga för Kurvinen att den av de två dominanta handelskedjorna styrda avtals- och prissättningskulturen för livsmedelsinköp är sjuklig och måste brytas? Ska Kurvinen inleda en ny ”vänta och se” period samtidigt som en stor del primärproducenter befinner sig i akut kassakris och detaljhandeln uppvisar rekordresultat på livsmedelshandeln?

Tiden för att vänta och se är redan slut och regeringen och minister Kurvinen behöver nu snarast agera med kraftigt skärpt lagstiftning för att trygga landets försörjningsberedskap och den inhemska matproduktionen.

Tomas Långgård
Ordförande, Österbottens Svenska Producentförbund