Skogsbruk SLC Opinion

Kommentaren:
Äganderätten är grunden
i vårt rättssystem

År 1775 var Finland den östra rikshalvan i svenska riket. Kungen Gustav III beslöt att det ska ske ett storskifte av skog. Skogarna var allmän egendom, och eftersom ingen ägde skogen, sköttes den heller inte om. Resultatet av reformen var säkert vida större än vad Gustav III hade kunnat tänka sig.

Efter att skogen fick ägare, har tillväxten och virkesförrådet kontinuerligt ökat. Det är inte svårt att tänka sig varför, det man äger sköter man också. Vilken är då relevansen med detta för en skogsägare 2021?

Den politiska debatten och retoriken i Finland har ändrat radikalt de senaste tio åren. Det finns några partier i Finlands riksdag som inte anser att den privata äganderätten är något att eftersträva. Tvärtom finns det de som anser att skogarna bör vara allmän egendom.

Det märks praktiskt i en enorm ökning av arealerna med fredade skogar. Även lagstiftning som detaljstyr åtgärderna i den privatägda skogen ökar kontinuerligt.

Land skall med lag byggas var kung Karl XV:s valspråk. Det finns en fortsättning på frasen som sällan uppmärksammas: ”och icke med våldsverk”. De tendenser som finns i samhället idag, där en del påstår att vissa frågor är så viktiga att man kan åsidosätta demokratin, oroar mig mycket.

Ett nytt fenomen i samhället är att genom samhällsplanering försvaga äganderätten. Detta helt utan ersättning för markägarna. Ett mycket avskräckande exempel finner vi i Nylands landskapsplan. Där har man infört nya skyddsbeteckningar i markplaneringen. I praktiken grundar man med landskapsplanen nya skyddsområden, utan ersättning till de som drabbas.

Grundlagen förutsätter att när samhället tar egendom för gemensamt bruk, ska det ske mot full ersättning. Med denna metod betalas ingen som helst ersättning ut till markägarna. Landskapsförbundet har inte ens informerat markägarna om att deras mark skyddas.

SLC och MTK har anfört besvär mot Nylands landskapsplan. Om vårt lands rättssystem skulle godkänna planen, är äganderätten allvarligt hotad.

Äganderätten är grunden i vårt finländska rättssystem. Äganderätten skyddas i grundlagen. Trots det är den inte på något sätt självklar. Skyddandet av äganderätten måste vara mycket högt prioriterat i vår politiska bevakning. Den har sannolikt aldrig varit så hotad som den är nu.

Att sköta skog är långsiktig verksamhet. De som vill försvaga äganderätten har vanligen ett kortare tidsperspektiv, till nästa val.

Niclas Sjöskog
Ordförande för SLC:s skogsutskott