Mats Blomqvist
Kalvuppfödningen kommer jag inte omvandla till ekologisk form. Det vore alltför krångligt och oekonomiskt, säger Mats Blomqvist.
Jordbruk

Kombinerar ekologisk odling med konventionell djurhushållning

Jordbrukaren och läraren Mats Blomqvist i Jakobstad har övergått till att odla ekologiskt under de senaste åren. Någon hundraprocentig ekologisk övergång i hans verksamhet blir det dock inte fråga om. Han ämnar fortsätta föda upp kalvar på konventionellt vis.

Intresset för ekologisk produktion ökar efterhand också i Finland. Enligt statistiska uppgifter har totalt 500 inhemska gårdar växlat om från konventionellt till ekologiskt under det senaste året.

En av de österbottniska producenter som fastnat för det ekologiska alternativet är Mats Blomqvist i Kisor strax utanför Jakobstad.

– Jag gick en fem dagar lång ekologisk grundkurs vid YA i Gamla Vasa i vintras. Jag fokuserade enbart på växtodling och gick inte den två dagar långa grundkursen för övergång till ekologisk djurhushållning.

– Egentligen har jag redan odlat ärter och spannmål i flera år utan att förlita mig på bekämpningsmedel. Jag har dock tillfört handelsgödsel till min vallproduktion. I samband med att jag startade min nuvarande djurhushållning 2015 började jag fundera att jag kan använda egen djurgödsel framöver.

Mats Blomqvist berättar under LF-intervjun att han har rest en del i grannländerna och gjort studiebesök på ekologiskt orienterade gårdar i Sverige och Danmark. Dessa erfarenheter och intryck har bidragit till att hans eget intresse för ekoproduktion har vuxit sig starkare.

– Visst är det utmanande att odla ekologiskt. Men jag tycker ändå att jag lyckats tämligen bra och fått någorlunda hyfsade skördar. Den besvärliga och regniga fjolårssäsongen var dock ett undantag, säger Blomqvist.

Kalvuppfödningen blir inte ekologisk

Mats Blomqvist betonar att han själv inte har möjlighet att omstöpa hela sin verksamhet i ekologisk form.

Hans kalvuppfödning på hemgården omfattar såväl mindre som större kalvar. Totalt handlar det om cirka 170 djur.

– Det blir för omständligt att göra också den biten ekologisk. Bland annat är prisskillnaden mellan ekologiskt och konventionellt mjölkpulver allt för betydande. Det skulle inte fungera ekonomiskt helt enkelt. Ekoproduktion hade varit mera möjligt om det hade varit fråga om dikor som kan släppas ut på bete, säger Blomqvist.

Även om Mats Blomqvist i grunden ser positivt på den ekologiska uppgången – inte minst på grund av att alternativet kan medföra ökad lönsamhet för berörda producenter – har han ändå en balanserad och nyanserad syn på fenomenet.

– Som jordbrukare måste man foga sig efter det som konsumenterna efterfrågar åtminstone till viss grad. Ekologiskt är trendigt för närvarande. Samtidigt måste det framhållas att man inom den konventionella livsmedelsproduktionen i Finland använder relativt lite bekämpningsmedel och den inhemska matens grad av renhet är hög.

– Hur pass utbredd inhemska ekologiska produktionen kommer att vara om 15-20 år är det dessutom svårt att sia om. Det kan till exempel hända att producentpriserna för kommer att sjunka i framtiden om tillgången på ekoprodukter blir allt större. Man ska komma ihåg att det i praktiken kan bli dyrare att producera på ekologiskt vis. Exempelvis är kontrollen av produktionen hårdare och den administrativa bördan större, säger Blomqvist.

Kombinerar jordbrukaryrket med lärarjobb

Endast några kilometer från Jakobstads centrum för Mats Blomqvist långvariga agrara släkttraditioner vidare. Han säger att han är femte generationens jordbrukare på sina ägor.

– Ett brinnande intresse är tveklöst ett måste för att man ska orka hålla på med jordbruksverksamhet. Det är inte en känsla som man kan tvinga fram. Samtidigt har jag också förståelse för de producenter som slutar på grund av ekonomiska utmaningar, säger Blomqvist.

Mats Blomqvist har hur som helst framtidstron i behåll när det inhemska jordbrukets utsikter förs på tal – samtidigt som han påpekar att beställningen på flexibilitet, kreativitet och nytänkande är påtaglig inom branschen nu för tiden.

– En sak är i alla fall säker. Vi måste ju fortsätta äta också i framtiden, säger han kort och gott.

Sedan snart 20 år tillbaka är Mats Blomqvist också verksam som lärare vid Optima Lannäslund i Jakobstad. Tyngdpunkten i hans undervisning ligger på växtodling och ekonomi.

– Att parallellt vara verksam som jordbrukare är en kombination som jag anser är en grundläggande förutsättning för att kunna inneha lärarrollen i en lantbruksskola. Det är viktigt att man har konkreta erfarenheter av och praktiska insikter i det som man lär ut, säger Blomqvist.

Hur förhåller sig studerandena vid Optima Lannäslund till det ekologiska alternativet?

– Åsikterna varierar och diskussioner går ofta heta. Ungdomar som kommer från gårdsmiljöer som redan är ekologiska brukar vara mera positiva till fenomenet än de som kommer från konventionella gårdar.

– Det är nyttigt med olika aspekter. Själv brukar jag inte förespråka något alternativ. Men ekonomiska kalkyler har i varje fall gett för handen att ekologisk produktion är mera lönsamt – inte minst med anledning av att stödet är betydande. Ekologisk produktion är överlag någonting som tas på större allvar idag, säger Mats Blomqvist.