SLC

Kom med på ungdomsträff i Vasa den 5-6 oktober

ÖSP:s ungdomsutskott arrangerar för hela Österbotten en träff för unga bönder fredag-lördag 5-6.10. På träffen deltar även unga bönder från finska Mellersta- och Södra Österbotten.

Träffen startar med lunch på YA i Gamla Vasa kl.11.00. Efter lunchen följer några korta föreläsningar om jordbruket och jordbrukets framtid sett utifrån unga bönder.

På eftermiddagen blir det runtur på YAs lant- och skogsbrukslinje och besök till maskintillverkaren Logset i Kvevlax. På kvällen middag i Vasa och övernattning på Sokos hotell Vaakuna.

Följande dag lördag 6.10 åker vi med buss, det blir besök till bl.a. Smith Gardens växthus i Yttermark samt till en äggproducent.

Ännu ryms flera deltagare med, ring ÖSP:s kansli senast på fredag 21.8 så hinner du ännu anmäla dig, tel. 06-3189200. För mera info ring ombudsman Fredrik Grannas, tel. 050-3580198.