Jordbruk Globalt Marknad

Kina rapporterar om
genombrott för ASF-vaccin

Ett forskarteam vid kinesiska Harbin Veterinary Research Instute uppger att de har utvecklat ett verksamt vaccin mot afrikansk svinpest. I laboratorietest har vaccinet visat sig vara säkert och effektivt, uppger nyhetsbyrån Bloomberg.

Vaccinet är enligt forskarna det hittills mest lovande i sitt slag och ett viktigt steg för bekämpningen av afrikansk svinpest i Kina och flera andra länder. Det är emellertid ännu oklart när vaccinet kan lanseras på marknaden i kommersiell utsträckning.

Harbin Veterinary uppges vara Kinas främsta forskningsinstitut inom området för djursjukdomar. Under projektets gång har forskarna avlägsnat sju gensegment ur en svinpeststam med hjälp av så kallad deletion.

Resultatet är ett levande vaccin med reducerad virulens. Enligt forskarna lämpar sig vaccinet för en bredbasig bekämpning av afrikansk svinpest, som till stora delar har slagit ut Kinas grisproduktion.

Kina har satsat stora resurser i forskning kring afrikansk svinpest som en reaktion på den svåra epidemin i landet. Tidigare har också olagliga piratvaccin lanserats i Kina med förödande verkan. Detta har höjt prioriteringen inom den seriösa vaccinforskningen.

Tidigare detta år uppgav The American Society for Microbiology att USA-regeringen och amerikanska experter har utvecklat ett effektivt vaccin mot svinpest. Vaccinet är en genetiskt modifierad stam av viruset.

Smittade grisar uppges reagera bra på vaccinet, som därmed förväntas ge ett fullständigt skydd mot den stam som härjar i Asien och Östeuropa. Det kan emellertid ännu dröja år innan vaccinet kommer ut på marknaden.