Livet på landet

Kan en stark hembygdskänsla
bidra till en livskraftig landsbygd
och skärgård?

Kan en stark hembygdskänsla bidra till en livskraftig landsbygd och skärgård? Kan vi genom att öka barns och ungas delaktighet locka dem tillbaka till hemorten som vuxna? Kan vi genom att profilera vår by genom hållbarhet väcka intresse för landsbygden som boplats? Varför är det viktigt att synliggöra landsbygdens hållbarhetsarbete?

Välkommen med på seminariet där frågor om barns och ungas delaktighet, framtidstro och resiliens i relation till glesbygdens livskraft och hållbarhet diskuteras. Seminariet hålls på G18 i Helsingfors 28.3 kl.10-12.

Arrangörer är de landsbygds- och skärgårdspolitiska nätverken KEHÅ och SALT. Seminariet är tvåspråkigt och går under rubriken ”Stark hembygdskänsla och hållbarhetsbränd en källa till livskraftig landsbygd och skärgård?”.

Sista anmälningsdag för deltagarna är 22.3. Anmälningsformuläret finns här.