Kamp6 Feb24 Ct
NTM-centralen i Österbotten lade i onsdags i Solf fram planen för dragningen av Vasa hamnväg. En väg som upprört känslor i byar i Korsholm som Munsmo, Tölby, Vikby, Solf och Sundom i Vasa. Här bekantar sig lokalinvånarna med planen för den nya vägen, som fortfarande saknar finansiering.
Jordbruk SLC Livet på landet

Kampen mot planerna på
Vasa hamnväg fortsätter

Våra röster måste höras! Budskapet från markägare och bybor var tydligt när NTM-centralen i Södra Österbotten höll ett möte om planerna på Vasa hamnväg i Solf i onsdags. De som berörs av nuvarande planer vill se en helt annan vägdragning.

I tio år har den så kallade Vasa hamnväg varit under planering. En vägförbindelse på 14,5 kilometer, vars huvudsyfte är att leda specialtransporter till hamnen i Vasklot bort från Vasa centrum. Trafiken förväntas öka i framtiden på grund av att stora investeringar planeras.

I somras gick NTM-centralen i Södra Österbotten vidare med en vägsträckning som påverkar delar av grannkommunen Korsholm mycket hårt. Den nuvarande planen innebär att vägen delar jordbruks- och skogsmark i Korsholmsbyarna Munsmo, Tölby och Vikby samt drabbar också boende i Solf och Sundom i Vasa.

I onsdags på kvällen höll myndigheten ett interaktionsmöte i Solf i Korsholm där man berättade om översiktsplanen. Intresset för mötet var mycket stort och det fick bäras in fler stolar och antalet deltagare uppgick till närmare tvåhundra. Det blev snabbt tydligt att det lokala motståndet mot den planerade vägförbindelsen är hårt.

Kamp2 Feb24 Ct
Stefan Thölix, ordförande för ÖSP:s hamnvägsarbetsgrupp, hade med sig ett tydligt budskap när Vasa hamnväg diskuterades i Solf i onsdags, ”Lokalinvånarnas röst ska höras i samhällsutvecklingen”. Det är något som enligt gruppen inte har skett hittills i planeringen.

Har varit emot planerna från början

Med på mötet var bland annat Stefan Thölix, ordförande för ÖSP:s hamnvägsarbetsgrupp. Gruppen hade med sig plakat med budskapet: ”Lokalinvånarnas röst ska höras i samhällsutvecklingen!”.

– Vi är här i kväll för att lyssna på er, men vi vill också föra fram vårt budskap som är att vi har varit emot nuvarande planer sedan starten. Nuvarande planerade vägdragning måste förkastas, säger Thölix.

I november i fjol lämnade arbetsgruppen in en förvaltningsklagan till Trafikledsverket, den myndighet som står över NTM-centralens trafikledning. I den konstateras att planeringsprocessen inte har följt god förvaltningssed.

– Miljökonsekvensbedömningen är föråldrad och utredningen har många brister. Kostnadsberäkningen är också föråldrad. Vi har inte fått något svar av Trafikledsverket, men vi väntar med spänning på ett svar, sa Thölix.

Han poängterar att det inte bara är markägare som drabbas av nuvarande planer.

– Invånarna i flera byar berörs också så vi pratar för många. Området är också viktigt för rekreation, trivseln och områdets dragningskraft. Vår åsikt överensstämmer också med Korsholms kommun om att planeringen inte är ändamålsenlig, konstaterar Thölix.

Kamp8 Feb24 Ct
Det fick bäras in fler stolar när NTM-centralen i Södra Österbotten informerade om Vasa hamnväg i Solf skola i onsdags. Närmare tvåhundra personer deltog. Merparten var mycket kritiska mot den planerade dragningen av Vasa hamnväg.

Stort missnöje

Under mötet var det flera från lokalsamhället som yttrade sitt missnöje. En av dem var Solveig Pått från Munsmo.

– Det känns som att storföretagen spelar roll, men hur är det med de mindre företagen, jordbrukarna och skogsbrukarna. Nu kör de stora över de små. Vi kommer inte längre knyta nävarna och vara tysta, sa hon, och fick likt Thölix applåder.

Charlotta Rosenlöf från Solf var inne på samma linje.

– Jordbrukarna i områden som berörs har brukat jorden i generationer. Vi har byggt vårt samhälle på jordbruk och det känns sorgligt att en ny väg ska köra över vår kulturhistoria. Ett nytt vägbygge är bestående, sa hon.

Under mötet fick deltagarna information om utredningsplanen, som fortfarande kan ändra mycket. Redan nu är det på olika sätt möjligt att påverka planen och NTM-centralen har som mål att föra utredningsplanen till påseende ännu i år.

Processen är lång och det tar ännu flera år innan vägen kan börja byggas. Det slutliga beslutet om finansiering fattas av riksdagen.