Struktur Markus Sjoholm
FiFurs ordförande Markus Sjöholm poängterar att pälsnäringen inte är stödberoende. Det är mera principen för oss och fråga om vissa riktade åtgärder som omfattas av strukturstödet som nu uteblir, säger han.
Landsbygdsnäringar

Jordbrukets start- och
investeringsstöd kan tillsvidare
inte sökas av pälsfarmarna

Förordningen om jordbrukets strukturstöd bromsades tidigare i vår av en majoritet av regeringspartierna. Det är långt fråga om samma partier som redan länge velat avveckla pälsnäringen.

Då regeringsperioden nu tar slut blev jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen (C) tvungen att med kort varsel lämna bort pälsfarmarna från förordningen så att den skulle kunna godkännas för övriga primärproducenters del.

Den 2 mars utfärdade statsrådet förordningar som gäller strukturstöd för jordbruket, rennäringen och naturnäringarna. Strukturstöden omfattar både investerings- och startstöd för jordbruket som ingår i Finlands CAP-plan under finansieringsperioden 2023-2027 samt nationellt finansierade investerings- och startstöd för rennäringen och naturnäringarna.

Villkoren och objekten motsvarar i huvudsak dem under den föregående finansieringsperioden – med undantag för att pälsfarmarna nu inte omfattas av strukturstödet.

Tragisk utveckling

Christoffer Ingo, lantbrukspolitisk sakkunnig vid SLC, är besviken.

– Det är en mycket tragisk utveckling i politiken då alla jordbruksinvesteringsstöd sattes som pantfångar av några partier som vill avveckla pälsnäringen.

Extra tråkigt är det att bidragen för åtgärder som stärker djurens välbefinnande, energiinvesteringar och miljöinvesteringar inte heller längre stöds.

Med det här beslutet är djuren, klimatet och miljön de största förlorarna.

– Förordningen i fråga är en sådan som kan revideras av en ny regering. Så på så vis är det här beslutet inte permanent, säger Ingo.

Struktur Christoffer1
Christoffer Ingo är lantbrukspolitisk sakkunnig vid SLC. Det är en mycket tragisk utveckling i politiken då alla jordbruksinvesteringsstöd sattes som pantfångar av några partier som vill avveckla pälsnäringen, säger han.

Pälsordföranden hänvisar till den principiella betydelsen

Pengamässigt är det de facto inte fråga om stora belopp för pälsnäringen säger Markus Sjöholm som är ordförande för Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf Fifur.

Pälsnäringen är ingen stödberoende näring och får heller inga regelbundna stöd.

– Det är mera principen för oss och fråga om vissa riktade åtgärder som omfattas av strukturstödet som nu uteblir. Pälsnäringen är trots allt en laglig näring.

Sjöholm framhåller också att det här drabbar det österbottniska näringslivet på landsbygden på en bredare front.

– När en pälsfarmare investerar så använder den sig i första hand av tjänster och produkter från det omkringliggande lokalsamhället, säger han.