Kampanj 6
Det var en jämn ström av människor som besökte ÖSP:s och MTK-Keski-Pohjanmaas demonstration i Karleby i torsdags. Köerna för att handla livsmedel till producentpriser var hela tiden långa.
Jordbruk SLC Marknad

Jordbrukares situation
väckte sympatier i Karleby

Ja, varför får den minst som gör mest? Den frågan ställdes av många som besökte ÖSP:s och MTK:s demonstration i Karleby där konsumenter fick köpa livsmedel till producentpriser.

– En del har säkerligen komma för att köpa billiga livsmedel och -produkter. Men när de står och köar och ser bondens andel av priset så tror jag faktiskt det väcker tankar om hur orättvis fördelningen verkligen är i livsmedelskedjan, säger Tomas Långgård, ordförande för ÖSP.

Han och många andra medlemmar var på plats på gågatan i Karleby i torsdags när ÖSP och MTK-Keski-Pohjanmaa ordnade en demonstration för att visa just på rådande orättvisor när priset av livsmedel fördelas.

– Det är flera som har kommit fram och ställt frågor om hur det kan vara på det här viset. Alla jag pratat med tycker det är orättvist och har berättat att de prefererar inhemska livsmedel men att en större del av kakan borde tillfalla de som producerar dem, säger Långgård.

Bredvid honom står den ekologiska köttproducenten Mats Holmqvist, tillika ordförande för Karleby lokalavdelning av ÖSP. Även han känner sympatier av de som kommit till gågatan.

– Det har varit stor uppslutning här och jag tror också att många känner sympatier för oss. Många har tankar kring jordbrukets prekära situation och det som också gläder är att många olika medier har varit på plats, säger han.

Kampanj 9
Mats Holmqvist (till höger) var en av de jordbrukare som deltog i demonstrationen i Karleby. Han beskriver läget med låga producentpriser i kombination med att utpekas som klimatbov som tuff. Bredvid honom Jan-Ove Nyman, verksamhetsledare för MTK-Keski-Pohjanmaa.

Tär på krafterna

Han konstaterar att det inte bara är de dåliga producentpriserna som tynger honom. Som husdjursproducent i Finland är han och hans kolleger utpekade som klimatbovar och inhemskt kött verkar inte längre duga på grund av hänvisning till klimatet för Helsingfors stad.

– Det tär nog på en. För det första kämpar vi med dålig lönsamhet och samtidigt har vi en debatt som genomsyras av okunskap. Det är upp till var och en att välja vad de äter och hur de tillreder maten, men lösningen för klimatet är inte att sluta äta kött utan det handlar om ett kretslopp, säger Holmqvist.

Långgård ser mycket allvarligt på den svåra situationen som i stort sett hela jordbruket nu genomgår. Priserna på förnödenheter och insatser har skjutit i höjden och det är inte hållbart i kombination med låga producentpriser.

– Kassasituationen är en utmaning för många just nu och det är tungt både fysiskt och psykiskt när ekonomin är en utmaning. Det är en ekvation som inte går ihop, konstaterar han.

Tror du att kampanjen påverkar?

– Jag tror det. Uppslutningen har varit stor under hela dagen här och jag är också glad över att media är på plats och för ut vårt budskap. Ett budskap som också når beslutsfattarna som har en central roll.

Läs också: ”Varför får den minst som gör mest?”
Kampanj 8
Varför får den minst som gör mest? Den frågan ställde många av de som kom för att handla livsmedel till producentpriser i Karleby i onsdags.