Diko3 Jan23 Ct
Rickard (närmast) och Simon Ingves driver dikogården i Skaftung gemensamt. Det är en orsak till att de inte har rätt till full semester. De anser att timmarna för en avbytardag borde beräknas annorlunda. Det tär på också på familjelivet att inte ha rätt till full semester, säger de.
Jordbruk

Jobbar hårt – men de har
inte rätt till full semester

Bröderna Ingves uppfyller kraven för djurtätheten. Men eftersom de har dikogården gemensamt kommer de inte upp i nio timmars arbetsdag. Det gör att de inte har rätt till full semester. Vi faller mellan stolarna i avbytarlagen, säger de.

År 2015 tog bröderna Rickard och Simon Ingves över gården i Skaftung. Efter det har de effektiverat produktionen, investerat i mekanisk utfodring, byggt ut och har i dag totalt över 200 djur, varav 115 är dikor.

Men någon längre semester har de inte kunnat ta ut hittills.

– På åtta år har vi inte kunnat ta ut någon längre semester och orsaken till det är avbytarlagen. Eftersom vi är två som äger samma gård kommer vi inte upp i tillräckligt många arbetstimmar för att ha rätt till full semester. Här måste det en ändring till stånd, säger Rickard och Simon.

Problemet uppstår när timmarna för en en avbytardag räknas ut. LPA:s djurenheter för dikor är 0,25 jämfört med en mjölkko som räknas som 1,0 djurenheter. Med över 200 djur på gården kommer Ingves gård upp till kravet på minst 20 djurenheter för att ha rätt till semester, men på grund av hur arbetstiden räknas ut uppfylls inte kravet på minst 9 timmars arbetsdag.

– Vi kommer nästan upp till det nio timmars arbetsdag, men inte riktigt. Det gör att vi är beviljade enbart 20 semesterdagar som vi måste ta ut samtidigt. I stället har vi rätt till bara sex semesterdagar vardera och under vilka någondera av oss måste vara med i samband med att den ena har avbytare.

– Hade vi uppfyllt kraven för arbetstiden skulle vi totalt uppfylla 52 dagar för semester, det vill säga 26 dagar vardera, men så blir det inte nu. Det ställer så klart till det för familjelivet, konstaterar Rickard besviket.

Alla måste ha rätt till vila och semester

Både Rickard och Simon har egna familjer som också kräver sitt. Med tanke på dagens ekonomiska stress med dålig lönsamhet och hårt arbete betonar de vikten av avkoppling.

– Som unga producenter sätter vi stort värde på familjelivet men också avkoppling. Som företagare anser vi det som självklart att även vi måste få möjlighet att vila upp och till det räcker inte sex dagar. En längre semesterresa är ofta en vecka men som det är nu har vi inte rätt till det. Nu måste vi komma överens sinsemellan om någon behöver ledigt och det är inte värdigt, säger Simon.

– Jag kan utan problem också säga att det tär på familjelivet att aldrig riktigt kunna ta ut full semester. Familjerna med små barn och partners som arbetar utanför jordbruket kräver också sitt utöver det dagliga arbetet på gården, fortsätter Rickard.

Diko1 Jan23 Ct
Bröderna Ingves har över 200 djur, varav 115 är dikor på sin gård. Med dikor krävs mycket övervakning men trots det uppfyller de inte kravet på nio timmars arbetsdag och har därmed inte rätt till full semester.

Med facit på hand hade bröderna gynnats av att inte investera i exempelvis mekanisk utfodring, som effektiverar själva utfodringen. Utan den hade de kanske kommit upp i kravet på minst nio arbetstimmar.

– Vi har investerat och satsat för att ha en effektiv produktion och ett något lättare arbete, men det påverkar nu våra arbetstider så att det blir svårare att nå upp till nio arbetstimmar. Men någonstans är det märkligt att behöva tänka så, säger Rickard.

Det finns kanske en föreställning om att dikor är lätta att sköta. Men bröderna poängterar att det är arbetsdrygt arbete som gäller under flera perioder av året. Under skördetider går det åt många timmar i traktorn och under kalvningsperioderna blir det mycket övervakning.

– Då blir det många timmar övervakning på nätterna så dikor kräver mycket mer översyn än till exempel slaktdjur. Vi kunde utöka antalet djur ytterligare för att komma upp i arbetstid men det skulle krävas en för stor investering, säger de.

ÖSP har kontaktat LPA

För att lyfta frågan kontaktade bröderna ÖSP:s styrelse som tog kontakt med Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. I skrivelsen lyfter styrelsen behovet av att ändra beräkningsgrunderna för dikoproducenter för en avbytardag.

På LPA är man medveten om problematiken. Direktör Päivi Wallin och enhetschef Elina Montonen hänvisar i sitt svar till en utredning som Social- och hälsovårdsministeriet beställt. Utredningen visar enligt dem att djurenheten borde förändras.

De anser också att varje lantbrukare borde ha en möjlighet att vila när han eller hon har semester eller får vikariehjälp.

Men i augusti 2022 anmälde ministeriet att alla lagändringar flyttas fram och att inga ändringar därmed föreslås före den nya regeringen ger noggrannare anvisningar. Så någon snabb förändring på bröderna Ingves och andra dikoproducenters problem ser det i det här skedet inte ut att bli.

– Nu kan vi bara hoppas på att den nya regeringen i vår åtgärdar problemet snabbt. För det kan inte vara så att vi på grund av att vi har en sammanslutning inte har rätt till full semester. Beräkningsgrunderna för arbetstimmarna måste ändras, säger bröderna med rätta.