Livet på landet

Jakten på ringduva startar

Jakten på ringduva startar onsdagen den 10 augusti. Ringduvan är den talrikaste bytesarten för Finlands jägare. Bytesmängden har de senaste åren ökat till över 300.000 ringduvor per år.

Bytesmängden har ökat i jämn takt under lång tid, och på 2020-talet gick ringduvan för första gången förbi det sammanlagda gås- och sjöfågelbytet. De största mängderna ringduvor fälls i södra och västra Finland.

Ringduvan har anpassat sig väl till det moderna odlings- och kulturlandskapet och ringduvor är nuförtiden en vanlig syn också på gårdar och i trädgårdar i tätorter.

– Jaktsäsongen för ringduva är kort och intensiv och redan i september flyttar majoriteten av ringduvorna söderut, säger Jörgen Hermansson, Finlands viltcentrals vikarierande jaktchef i Egentliga Finland.

I ringduvsflockar, eller som enskilda fåglar, kan man också påträffa den fredade skogsduvan. Den till storleken mindre skogsduvan saknar de vita fläckarna på halsen och har ett annorlunda flygsätt.