Jordbruk EU

Italiensk svinpest
skrämmer Schweiz

Förekomsten av afrikansk svinpest i norra Italien har förorsakat allvarlig oro hos schweiziska grisproducenter. Svinpesten närmar sig gränsen mot Schweiz, där grisbönder, myndigheter och livsmedelsföretag befarar kontaminering.

På den italienska sidan har svinpesten nått 78 kommuner i provinsen Piemont och 36 kommuner i Ligurien. Det smittade området ligger bara 135 kilometer från schweiziska Tessin, där myndigheterna har alarmerats.

Den schweiziska matsäkerhets- och veterinärmyndigheten BLV har redan stoppat samtliga transporter av grisar och livsmedel från de smittade områdena i Italien. De lokala svinfarmarna uppmanas till försiktighet.

Personer som anländer från Italien får inte lägre medföra proviant eller andra livsmedel över gränsen. Det är också förbjudet att mata grisar med köksavfall. Avfallet måste läggas i slutna avfallscontainer.

De schweiziska kantonsveterinärerna betonar att svinpesten är ofarlig för människor. Desto mer ökar risken att smittan hamnar in i landet via turister. Samtidigt försöker myndigheterna förhindra att vildsvinen sätter sig i rörelse.

I de norditalienska provinserna upptäcktes de första vildsvinkadavren i början av januari. Jägare fann åtta döda ASF-infekterade vildsvin. Djuren hade rört sig i Piemont och Ligurien. Omkring 20.000 djur uppges befinna sig i farozonen.

De angränsande regionerna Lombardiet och Emilia-Romagna betecknas som riskområden. Under de kommande sex månaderna är all jakt förbjuden. Invånarna får inte plocka vare sig svamp eller tryffel. Det är likaså förbjudet att röra sig med terrängcyklar.

De båda regionerna är bekanta för sin livsmedelsindustri. Korvprodukter och framför allt parmaskinka hör till de viktigaste exportprodukterna. Omkring 30.000 personer arbetar i denna sektor. Italien är EU:s sjunde största köttproducent med nio miljoner grisar.

I Schweiz har ingen smitta hittills påträffats, men grisproducenterna följer utvecklingen med oro. En talesman för den schweiziska organisationen Suisseporcs framhåller att en ASF-epidemi skulle hota branschens existens.