Kimitoodlare
Spannmålsodlarna Jan Lönnroth, Kenneth Ginman och Thomas Lindroth ser producentorganisationer som ett lockande alternativ.
Jordbruk

Intresse finns hos
odlare på Kimitoön

Tanken på att bli medlem i en producentorganisation tilltalar flera producenter på Kimitoön. Det flesta känner till att man på finskt håll i Egentliga Finland tänker grunda en producentorganisation som fokuserar på spannmålshandel. För många odlare är också andelslaget A-spannmål i Västnyland bekant.

A-spannmål som förmedlar spannmål, brännolja, bekämpningsmedel och kalk vill expandera och utreder samtidigt möjligheten att ombilda andelslaget till en producentorganisation.

Spannmålsodlarna Thomas Lindroth, Kenneth Ginman och Jan Lönnroth hör till dem som erbjudits att bli medlemmar i A-spannmål. De har också tillsammans med flera anda odlare på Kimitoön deltagit i en information om hur producentorganisationer fungerar. 

– Det finns säkert mycket att hämta i en producentorganisation när det gäller spannmål, men hur mycket det blir får tiden utvisa, säger Thomas Lindroth.

– Det blir intressant ifall det grundas två producentorganisationer som geografiskt ligger nära varandra. I så fall har vi en bra situation på Kimitoön med möjligheten att höra till båda organisationerna, säger han.

En producent kan vara medlem i flera producentorganisationer. Men man får inte delta med samma produkt i flera organisationer.

– I början är det bäst att vara medlem i bara en organisation, tror Lindroth.

A-spannmål naturligt alternativ

Jan Lönnroth liksom Lindroth ser A-spannmål i Västnyland som ett naturligare alternativ för odlarna på Kimitoön än att man blir medlem i en annan producentorganisation. Åtminstone i det här skedet.

Kenneth Ginman instämmer. Alla tre överväger att bli medlemmar i A-spannmål oberoende om andelslaget fortsätter som hittills eller ombildas till en producentorganisation.

– Kimitoön är i alla fall alltför liten när det gäller volymer och odlingsarealer för att det ska löna sig att grunda en egen producentorganisation, säger Lönnroth.

Lindroth och Ginman håller med.

Jan Lönnroth räknar till en början med att dra nytta av medlemskapet på anskaffningssidan främst när det gäller inköp av brännolja och bekämpningsmedel.

– Man behöver inte bli andelsägare. Det går också att man är medlem och kan utnyttja andelslagets tjänster, säger han.

Det lönar sig att pröva

Lindroth ser medlemskapet som en ny erfarenhet som det lönar sig att pröva på.

– Man har inget att förlora på det här, säger han.

Överlag ser de tre odlarna producentorganisationer som ett lockande alternativ. De tror att organisationens möjligheter att sälja stora volymer spannmål kan förbättra odlarnas position på marknaden och leda till bättre priser.

– Stora volymer gör att man kan sälja direkt till industrin och även på export. Det är en fördel om man kan gå förbi handeln, säger Lindroth.

En annan fördel med att vara medlem i en producentorganisation är att odlaren själv inte behöver söka köpare och göra upp avtal.

– Det sparar tid och minskar på administrationen. Det är positivt med tanke på att det i dag går åt mycket tid till administration inom lantbruket, säger Kenneth Ginman.

Läs också:
Spannmålsodlare startar producentorganisation
A-spannmål i Sjundeå utreder möjligheterna