Opinion

Insändaren:
Självförsörjningen måste
garanteras lagstiftningsvägen

Ett land som inte klarar av att föda sin befolkning kan inte bevara sin frihet och självständighet.

President Niinistös nyårstal berörde kriget i Europa och hur vi måste vara förberedda även på exceptionella förhållanden. Presidenten konstaterade hur övergången till utsläppsfria energikällor förbättrar landets säkerhet och försörjningsberedskap. Jag antar att presidenten avser främst inhemska energikällor.

När man stänger gränser och det blir brister på olika varor gäller det såväl energi som mat. Senast 2023 måste vi göra åtgärder för att försäkra tillgången till mat även i framtiden. Jag spinner vidare på presidentens tema om säkerhet och försörjningsberedskap.

Finland livsmedelsmarknad fungerar inte och detta har vi känt till i flera år. Ändå har vi tillåtit rådande maktobalans i marknaden att fortgå. En part i matkedjan gör rekordresultat flera kvartal i rad medan man i matkedjans produktionsled gör konkurser.

Konkurrenslagstiftningen tillåter inte samarbete inom försäljning, men inom inköpssidan är ett oligopol bestående av marknadens två största aktörer helt gångbart. Nu skördar vi det vi sått under åren.

Matproducentens svaga roll i matkedjan är inte ovanligt ute i övriga EU heller, men det finns skillnader i hur olika aktörer agerar i olika länder. I t.ex. Frankrike är handeln fosterländsk och sätter större marginaler för importerad mat så att inhemsk mat ska vara billigare.

I Finland igen gör handeln det motsatta och tar ut större marginal på inhemska produkter samt använder billig import som ett medel att hålla ner inköpsprisen på inhemsk mat. Detta med hjälp av produkter som producerats på sätt som skulle vara olagliga i Finland.

När priset är den avgörande faktorn så kan inte landets producenter få ut det mervärde som krävs för att täcka de kostnader som åtgärder för att uppfylla landets miljöskydd och djurvälfärdslagstiftning kräver.

Handelns aktörer har haft möjligheten att korrigera situationen till en sådan att alla i matkedjan klarar sig, men förblindade av kvartalsresultaten har man inte sett till helheten. Att ta livet av den inhemska matproduktionen är synnerligen ofosterländskt och äventyrar allas, hela samhällets fortlevnad.

Detta måste korrigeras lagstiftningsvägen och vi ska nu välja in sådana beslutsfattare som förstår och vågar ta de beslut som krävs. Våra matproducenter föder nog landets befolkning bara de får en rejäl möjlighet till detta.

Jan-Ove Nyman
verksamhetsledare, MTK Keski-Pohjanmaa