Opinion

Insändaren:
Inhemsk matproduktion
viktig för beredskapen

Vi har några exceptionella år bakom oss och vi har först upplevt en pandemi och nu redan i snart ett år ett krig mitt i Europa.

Kriget i Ukraina driver stigande priser på mat, bränsle och gödningsmedel. Kriget har ändrat världshandeln med livsmedel i ett slag. Det här inverkar inte bara på Europa utan också globalt.

Varje kris medför också möjligheter och kriser leder ofta till att vi måste tänka om. Den försvars- och säkerhetspolitiska diskussionen och opinionen ändrades mycket snabbt och radikalt på bara några veckor.

En annan fråga där inställningen också ändrats – och av samma orsaker – är förståelsen för behovet av en finländsk matproduktion. Vi har i Finland på ett nytt sätt vaknat upp till frågor som försörjningsförmåga, självförsörjning och beredskap.

Bonden behövs – inte bara för att hålla landsbygden levande, för att kulturlandskapen ska hållas öppna eller för att livsmedelsindustrin och dess 40.000 direkt anställda skall klara sig. Utan bonden behövs framförallt för att vi skall ha en inhemsk matproduktion, en nationell självförsörjningsgrad och krisberedskap.

Förväntningarna på framtidens jordbruk är många. Vi vill att vårt jordbruk producerar trygg och hälsosam mat till ett överkomligt pris och svarar på konsumentens föränderliga önskemål. Vi vill att jordbruket värnar om miljön och den biologiska mångfalden samt bidrar till minskade klimatutsläpp.

Vi vill också att jordbruket ser till djurens välbefinnande, erbjuder utkomst till jordbrukaren, bevarar kulturlandskap och levande landsbygd, garanterar försörjningsförmågan under alla omständigheter och visar tålighet under kris.

Det här vill, det är jag övertygad om, jordbrukarna också leverera, men då måste det också vara lönsamt att producera mat. Utan lönsamhet finns det ingen möjlighet att nå någon av målsättningarna.

För att trygga livsmedelsförsörjningen i den akuta situationen har regeringen reagerat senaste vinter med ett 300 miljoner euros stödpaket för den finländska livsmedelsberedskapen och genom ett beslut på det här årets sida med stöd till jordbruket för de höga el- och gödselkostnaderna.

Nu behövs också långsiktiga lösningar och därför är det viktigt att vi i det regeringsprogram som kommer att skrivas under den här våren på allvar tar upp det svåra läget inom jordbruket.

Det behövs åtgärder inom livsmedelsmarknadssektorn, exporten och i lagstiftningen för att skapa en framtid för branschen och för att från den nya regeringen visa behovet av att de finländska jordbrukarna producerar inhemsk mat – och att de fortsätter att göra det i framtiden – trots att jordbruket står mitt i en svår kostnadskris.

Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Kandidat i riksdagsvalet för SFP