Avverkningar Illustration Webben
I en nyligen utförd LULUCF-studie beaktade forskarna fem olika scenarier för avverkningarna. Ett scenario är att avverkningarna i Europa skulle minska med åtta procent. Forskarna har kommit fram till att det europeiska avverkningsbortfallet, vilket är 42 miljoner kubikmeter, skulle fördela sig över världen enligt grafiken intill. En stor del av avverkningarna skulle i stället ske i Syd- och Nordamerika.
Skogsbruk Globalt Tema

Ineffektiv klimatpolitik att
minska avverkningarna i Europa

Om man minskar på avverkningarna i Europa kommer avverkningarna i resten av världen att öka med åttio procent av den europeiska minskningen. Det här visar en nyligen utförd LULUCF-studie.

LULUCF-studien har utförts av Maarit I. Kallio, Birger Solberg och Risto Päivinen. Päivinen är tidigare direktör för europeiska skogsinstitutet (EFI) i Joensuu och jobbar nu som rådgivare vid skogsforskningscentralen Tapio.

– Vår studie omfattar skogarnas förmåga att fungera som kolsänka och beaktar fem olika scenarier. I samtliga skulle avverkningarna begränsas. Ett av scenarierna innefattar en minskning av de europeiska avverkningarna med åtta procent, vilket är 42 miljoner kubikmeter, och vi har också räknat ut hur den avverkningsminskningen skulle fördela sig över världen, säger Päivinen.

Avverkningar Risto Paivinen Webben
Risto Päivinen är tidigare direktör för europeiska skogsinstitutet (EFI) i Joensuu och jobbar nu som rådgivare vid skogsforskningscentralen Tapio. FOTO: Staffan Björkell

Fungerande tumregel

Avverkningarna görs i stället i huvudsak i Syd- och Nordamerika, en mindre del i Ryssland.

– Om avverkningarna i Europa minskar kommer avverkningarna i resten av världen att öka med åttio procent av minskningen i Europa. Den här tumregeln är lätt att komma ihåg, säger Päivinen.

I en stor del av de länder som skulle ta över avverkningarna finns dessutom stora miljömässiga risker och inte minst risker relaterade till korruption. I flera av länderna förutsätter skogsavverkning inte förnyelse. Såväl skogsägandet som skogsbranschen är också rätt så annorlunda i flera av dessa länder.

– En slutsats man onekligen kan dra är att det är ineffektiv klimatpolitik att minska på avverkningarna i Europa. Därtill kommer ännu aspekterna med specifika miljörisker i de länderna där de ersättande avverkningarna skulle ske samt risker relaterade till korruption, säger han.

Studien har utförts av skogsforskningscentralen Tapio, Norges miljö- och biovetenskapliga universitet och naturresursinstitutet Luke.